SREDA, 15. 5. 2013
8.00

9.30
Registracija udeležencev konference v hotelu Kompas
9.30

11.05
Otvoritev konference Arnes 2013

Moderira: Tomi Dolenc (Arnes)


Plenarna predavanja

- MOBILNOST UPORABNIKOV – DANES IN V PRIHODNOSTI (Stefan Winter, RESTENA)
posnetek predavanja

- EVOLUCIJA ALI REVOLUCIJA BREZŽIČNEGA INTERNETA? (Rok Papež, Arnes)
posnetek predavanja


Moderira: Avgust Jauk (Arnes)

11.05

11.35
Odmor za kavo
11.35

13.15
Plenarna predavanja

- OMREŽNO SPREMLJANJE Z MOBILNIMI NAPRAVAMI: GLOBALNI DOSTOP, LOKALNE PREDNOSTI (Domenico Vicinanza, DANTE)
posnetek predavanja

- POUK JE DOLGOČASEN, VKLJUČIMO MOBILNO NAPRAVO (Janko Harej, E-šolstvo)
posnetek predavanja

- VIDEOKONFERENCE NA MOBILNIH NAPRAVAH IN POENOTENE KOMUNIKACIJE (David Vrtin, Arnes)
posnetek predavanja

- MOBILNI EKOSISTEM SKOZI PRIZMO TRGA (Andraž Logar, 3fs)
posnetek predavanja

Moderira: Damjan Harisch (Arnes)

13.15

14.30
Kosilo
14.30

16.00
Plenarna predavanja

- VARNA BREZŽIČNA OMREŽJA SO TEMELJ ZA INTERNET STVARI (Luka Mali, FE, UNI-LJ)
posnetek predavanja

- MOBILNE NAPRAVE NAPADAJO! (Tadej Hren, SI-CERT)
posnetek predavanja

- SMO DOVOLJ PAMETNI ZA PAMETNE NAPRAVE? (Andrej Tomšič, IP-RS)
posnetek predavanja

Moderira: Tomi Dolenc (Arnes)

16.00

16.30
Odmor
16.30

18.00
Sekcija A

- (VSAKDANJE) DOGODIVŠČINE ARNESOVE UPORABNICE (Andreja Nagode, OŠ Ivana Cankarja)
posnetek predavanja

- ARNES IN OBLAČNE STORITVE (Andrej Bagon, Arnes)
posnetek predavanja

- MOBILNA ARNESOVA MULTIMEDIJA (Matjaž Batič Finžgar, Arnes)
posnetek predavanja

- ARNES PREDAL – KLIK, KLIK ... BREZ PAPIRJA, IMAM ARNES SPLETNO POŠTO (Iris Govedič, Tomi Dolenc, Arnes)
posnetek predavanja

Moderira: Domen Božeglav (Arnes)

Sekcija B

- IZGRADNJA MESTNIH AKADEMSKIH OPTIČNIH OMREŽIJ (Jože Hanc, Arnes)
posnetek predavanja

- NEŽELENA ELEKTRONSKA POŠTA (Jernej Porenta, Arnes)
posnetek predavanja

- UREDITE SI SVOJE DNS-ZAPISE (Klemen Andreuzzi, Arnes)
posnetek predavanja

- Z GRIDOM DO NOVIH ODKRITIJ V ZNANOSTI (Jure Kranjc, Arnes)
posnetek predavanja

- ARNES LABS (Peter Kacin, Arnes)
posnetek predavanja

Moderira: Maja Vreča (Arnes)

18.30


Dobrodošlica udeležencem s tradicionalno sirovo poslastico ter skupno druženje

ČETRTEK, 16.5. 2013
8.00

9.15
Registracija udeležencev konference v hotelu Kompas
9.15

11.15
Uvodni nagovori
- Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport RS

- Gregor Mohorčič, direktor ZRSŠ

- Alenka Flander, direktorica CMEPIUS

- Marko Bonač, direktor ARNES

posnetek

Plenarna predavanja

- OD ABC DO LOL? DRUŽABNA OMREŽJA – ČUDEŽNO ZDRAVILO ALI MUHA ENODNEVNICA? (Dominic Graveson)
posnetek predavanja

- DIGITALNA ŽIVLJENJA & AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO (Conor Galvin)
posnetek predavanja


Moderirata: Breda Gruden in Nives Kreuh


Nagovori in predavanja bodo simultano tolmačeni.
11.15

11.45
Odmor
11.45

13.00
Plenarna predavanja

- POVEZANA PODAGOGIKA: TEHNOLOGIJA IN UČILNICA PRIHODNOSTI (Niel Mclean)
posnetek predavanja

- UTRIP PROJEKTA E-ŠOLSTVO (Breda Gruden, Nives Kreuh, Andrej Flogie, Ingrid Možina Podbršček)
posnetek predavanja

Moderira: Nives Kreuh


Predavaja bodo simultano tolmačena.
13.00

15.00
Kosilo
15.00

16.30
INTERAKTIVNI PLAKATI

- 1. blok predstavitev

- 2. blok predstavitev

- 3. blok predstavitev


Moderira: Saša Divjak

                                 

Izzivi

- Uvodno predavanje: ZAKAJ IKT V IZOBRAŽEVANJU NE UPORABLJAJO VSI? (Erik Bolhuis)

- Vabljeno predavanje:
CILJI INOVATIVNE PEDAGOGIKE 1:1 IN UVAJANJE LE TE NA ZAVODU A.M.S. (Alenka Šverc, Andrej Flogie, Maja Vičič Krabonja)

- UPORABA iPADA PRI POUKU BIOLOGIJE (Valentina Mavrič Klenovšek)

- POUČEVANJE NEMŠČINE Z UPORABO TABLIČNEGA RAČUNALNIKA (Peter Zupan)


- TABLIČNI RAČUNALNIK - GLASBENI INŠTRUMENT Z MOTIVACIJO (Marko Kern)

- E-UČBENIKI PRI GEOGRAFIJI NA IPADU (Mojca Janžekovič)


Moderirata: Nives Kreuh in Erik Bolhuisposnetek predavanj                            
Kritično presojanje in izbiranje pripomočkov

- UPORABA TABLIČNIH RAČUNALNIKOV PRI SLOVENŠČINI (Andreja Žavbi)

- ALI VEMO, KAJ ZMOREJO UČENCI V 1. VIO NA PODROČJU RAČUNALNIŠTVA? (Leonida Novak, Emil Velikanje, Radovan Krajnc)

- IKT V VRTCU (Klavdija Hrastovec)

- LJUDSKI PLES IN MATEMATIČNE SLEDI - KAJ IMAJO SKUPNEGA? (Nives Markun Puhan, Amela Sambolić Beganović, Leonida Novak)

- GIBALNO OVIRANI UČENCI USVAJAJO IKT (Lucija Kupec)


Moderira: Jasmina Dolinšekposnetek predavanj                                 
Varno in etično omrežen & Učilna z IKT zidana

- S »KLIKOM« DO POVRATNE INFORMACIJE O ZNANJU (Saša Kregar, Simona Slavič Kumer)

- UVAJANJE E-PREVERJANJA ZNANJA PRI PREDMETU KEMIJA (Klavdija Jug, Majda Krajnc)

- UPORABA MERILNIKA SILE PRI ANALIZI SKOKA PRI FIZIKI (Sebastjan Zamuda, Peter Gabrovec)

- IZDELAVA E-GRADIV Z ORODJEM NAUK (Matej Rožič)

- Z ANGLEŠČINO OD LINEARNE FUNKCIJE DO MARATONA (Melita Gorše Pihler, Živa Gabrijelčič)


Moderira: Anita Poberžnikposnetek predavanj                                  
Učilna z IKT zidana

- VSEŠOLSKI PRISTOP, OSREDINJEN NA UČENCA, V IZOBRAŽEVANJU Z IKT (Lára Stefánsdóttir)

- Z INTERAKTIVNIMI PROSOJNICAMI DO ZNANJA NA RAZLIČNIH TAKSONOMSKIH STOPNJAH (Eneja Baloh)

- UPORABA DRUŽBENEGA OMREŽJA PINTEREST PRI POUKU PSIHOLOGIJE (Tanja Rupnik Vec, Marjana Bradič, Jasna Vuradin Popovič)

- Z IKT TEHNOLOGIJO ZMANJŠAJMO UČNE TEŽAVE PRI BRANJU (Simona Sirk)

- PREGLED UPORABE SPLETNE KAMERE IN PROGRAMA ZA ZAMIK PREDVAJANJA PRI POUKU ŠVZ (Dušan Štuhec Tivadar)


Moderira: Metka Koširposnetki predavanj                                  
S sodelovanjem do znanja

- SODELOVALNO KONSTRUKTIVISTIČNA METODA UČENJA PRI POUKU RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V SREDNJIH STROKOVNIH ŠOLAH (Gregor Mede)

- POUČEVANJE VRSTNIKOV S POMOČJO IKT ORODIJ (Dejan Cvitkovič, Mojca Strnad)

- POUČEVANJE SLOVENŠČINE NA DALJAVO - DVOJEZIČNI OTROK Z DISLEKSIJO (Dragica Brinovec, Polonca Brooks)

- SLOVENSKI UČNI KROGI – DO E-KOMPETENC V DOMAČEM JEZIKU S PRIDIHOM MEDNARODNOSTI (Merita Korenica)

- ALI SMO PRIPRAVLJENI NA E-IZOBRAŽEVANJE V POKLICNIH ŠOLAH? (Jasna Tringle, Carl van Mol, Tanja Logar)


Moderira: Mojca Veluščekposnetek predavanj                                  
S pravim izborom podatkov do dobre informacije & Ustvarjanje in objavljanje

- EXCEL & EVROPSKI PRORAČUN ZA TELEBANE (Dušanka Colnar, Robert Dimec)

- IZBIRA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA S POMOČJO PROGRAMA DEXI (Maja Vogrinčič Bizjak)

- SPIRALA IZKUSTVENEGA ŠAHOVSKEGA UČENJA Z UPORABO RAČUNALNIŠKEGA ŠAHOVSKEGA ANALIZATORJA, SPLOŠNE ŠAHOVSKE TEORIJE IN METAKOGNICIJE (Iztok Jelen)

- UPORABA REZULTATOV, PRIDOBLJENIH Z MERITVAMI, PODPRTIMI Z IKT, ZA SESTAVO VPRAŠANJ IN NALOG PRI POUKU FIZIKE V GIMNAZIJI (Milenko Stiplovšek)

- DOSTOP DO RAZISKAV IN PODATKOV O IZOBRAŽEVANJU (Katja Kuščer)


Moderira: Danijela Ledinekposnetek predavanj                                  
16.30

17.00
Odmor
17.00

18.30
Izzivi

Vabljena predavanja:
DRUŽABNA OMREŽJA V IZOBRAŽEVANJU: DELI IN VŠEČKAJ (Dominic Graveson, Radovan Kranjc, Maja Vičič Krabonja, Urška Bučar, Marija Mustar, Simon Dražič, Amela Sambolić Beganović)


Moderirata: Nives Kreuh in Dominic Gravesonposnetek predavanj                                  
Kritično presojanje in izbiranje pripomočkov

- KAJ UČITELJ FIZIKE NAJDE NA PORTALU SIO ZA SVOJE DELO PRI POUKU? (Samo Božič)

- NE/SMISELNA UPORABA IKT SREDSTEV PRI DELU Z OTROKI V VRTCU (Karmen Usar, Urška Stritar)

- RAZUMEVANJE MATEMATIKE Z UPORABO IKT (Mojca Suban Ambrož)

- RAZVIJANJE PROSTORSKIH PREDSTAV Z GOOGLE ZEMLJO (Tatjana Kikec)

- PAMETNI TELEFON IN E-LISTOVNIK ZA BOLJŠE ZNANJE ANGLEŠČINE (Tina Zendzianowsky Čavš)


Moderira: Tomaž Miholičposnetek predavanj                                  
Varno in etično omrežen & Učilna z IKT zidana

- NAČRTOVANJE POUČEVANJA TER SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE DIGITALNE PISMENOSTI UČENCEV (Ines Celin)

- OZAVEŠČANJE O SPLETNI VARNOSTI, VAROVANJU ZASEBNOSTI IN INTELEKTUALNE LASTNINE TUDI PRI POUČEVANJU TUJEGA JEZIKA S PODPORO IKT (Marija Šubic)

- UPORABA SPLETNE UČILNICE PRI POUKU V KOMBINIRANEM ODDELKU PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM (Mateja Ivanuša)

- UGOTAVLJANJE DIGITALNIH KOMPETENC PRI UČITELJIH RAZREDNEGA POUKA (Tine Pajk)

- PL@TONOV@ VOTLIN@ D@NES – med resničnostjo in manipulacijo (Sofija Baškarad)


Moderira: Gorazd Sotošekposnetek predavanj                                  
Učilna z IKT zidana

- RAZVIJANJE BRALNIH UČNIH STRATEGIJ Z IKT-JEM V 3. RAZREDU OŠ (Anita Smole, Sonja Strgar)

- PROGRAMIRANJE V NAVIDEZNEM SVETU NA OSNOVNI ŠOLI (Franc Jakoš, Domen Verber)

- DRUGAČEN PRISTOP K PRIPRAVAM NA TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE (Mateja Drnovšek )

- UPORABA INTERAKTIVNIH VEČPREDSTAVNIH VSEBIN PRI POUKU TUJEGA JEZIKA (Špela Novljan Potočnik, Irena Prašnikar )

- GRADIMO ZID ZNANJA (Nataša Jeras)


Moderira: Rafaela Kožlakarposnetek predavanj                                  
S sodelovanjem do znanja

- VIDEOKONFERENČNO OBARVAN ŠPORTNI DAN TREH ŠOL V POSODOBLJENI RAZLIČICI (Robert Pavli, Nives Markun Puhan)

- UVAJANJE IKT IN DOPISNEGA ŠAHA V OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO (Viktor Jemec)

- FACEBOOK – OD KREPITVE KLJUČNIH KOMPETENC ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE DO EKOLOŠKEGA KOLEDARJA PROJEKTA COMENIUS NATURE (Selma Štular Mastnak)

- SPLETNA SKUPNOST KOT PODPORA PEDAGOŠKIM PROCESOM (Damjana Šajne, Dalibor Čotar)

- UČITELJSKI IZMENJEVALNIK IDEJ ZAŽIVEL S POMOČJO VOX KONFERENCE IN SPLETNE UČILNICE (Bernarda Moravec)


Moderira: Bojan Jeramposnetek predavanj                                  
S pravim izborom podatkov do dobre informacije & Ustvarjanje in objavljanje

- Vabljeno predavanje:
BESEDNI ZAKLAD IN HARRY POTTER: IKT PRI POUČEVANJU BRANJA (Marjeta Doupona, Matej Horvat)

- SPLETNI KVIZI KOT SPODBUDA K BRANJU STROKOVNE LITERATURE NA RAZREDNI STOPNJI (Mladen Kopasić)

- PO SLEDEH PRIMERA UPORABE INTERAKTIVNE TABLE PRI POUKU ŠPORTNE VZGOJE V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE (Gorazd Sotošek, Andreja Burger Muhič)

- IZVEDBA TEKMOVANJA PRI ŠPORTNI VZGOJI Z UPORABO IKT (Samo Petrič)

- SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI S POMOČJO ANIMACIJE (Anita Smole, Sonja Strgar)


Moderira: Vilma Brodnikposnetek predavanj                                  
19.00
Večerja v dvorani Vitranc
20.00
Podelitev nagrad natečajev in družabni večer (posnetek podelitve)
PETEK, 17. 5. 2013
8.00

9.15
Registracija udeležencev konference v hotelu Kompas
9.15

11.30
Plenarna predavanja

- KAKO UVESTI POUK RAČUNALNIŠTVA V 25000 ANGLEŠKIH ŠOL (Bill Mitchell)

- UČENJE IN RAZVOJ MOŽGANOV (Tina Bregant)

- SISTEM UČENJA NTC – RAZVOJ BIOLOŠKIH POTENCIALOV OTROKA (Ranko Rajović)

- INTERNO IZOBRAŽEVANJE V MICROSOFTU (Rok Palčič)

Moderira: Nives Kreuhposnetek predavanj
11.30

13.30
Kosilo
13.30

15.30
Odprta učilnica - Open Space

Moderirata: Andreja Bačnik in Amela Sambolić Beganović

                                 
NeTičNeMiš - TeachMeet

Moderira: Radovan Kranjcposnetek predavanj                                 
15.30

16.00
Odmor
16.00

17.00
Izzivi

- Uvodno predavanje:
DIGITALNI DOMORODCI VS DIGITALNI PRISELJENCI (Barbara Neža Brečko)

Panelna debata:
PRO ET CONTRA: BORIMO SE PROTI STEREOTIPOM, NAJ PREVLADAJO ARGUMENTI - JIH IMAMO


Moderira: Nives Kreuh
posnetek predavanj                  
Kritično presojanje in izbiranje pripomočkov

- IZDELAVA DIGITALNEGA KOLAŽA S PROGRAMOM INKSCAPE PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE (Nataša Himmelreich)

- ANIMIRANI FILM V OSNOVNI ŠOLI (Marko Šebrek)

- VIRTUALNE ZGODBICE IN VSEŽIVLJENJSKE KOMPETENCE Z ROKO V ROKI (Mateja Slevec)

- ŠOLSKE TISKOVINE – SINERGIJA SODOBNE TEHNOLOGIJE IN SODOBNIH UČNIH PRISTOPOV (Monika Kovačič)


Moderira: Maja Vičoč Krabonjaposnetek predavanj                                  
Varno in etično omrežen & Učilna z IKT zidana

- USPEŠNEJŠE POUČEVANJE GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM S POMOČJO ELEKTRONSKE ENCIKLOPEDIJE (Tinkara Jakičič)

- IKT V PODPORO RAZLIKAM V UČNIH STILIH ZA DOSEGANJE USTREZNIH TAKSONOMSKIH RAVNI IN TRAJNEJŠEGA ZNANJA (Andrej Kociper)

- STOPIMO KORAK NAPREJ – MOBILNA TEHNOLOGIJA PRINAŠA NOVE MOŽNOSTI PRI POUČEVANJU ŠPORTNE VZGOJE (Janja Polenšek Davidovski)

- UPORABA SPLETNIH UČILNIC V DIJAŠKEM DOMU (Kristijan Ploj, Gregor Rusjan)


Moderira: Mojca Dolinarposnetek predavanj                                  
Učilna z IKT zidana

- UPORABA DIGITALNEGA DIHOTOMNEGA KLJUČA PRI POUKU BIOLOGIJE (Gregor Torkar, Kristina Prosen, Jana Laganis)

- POUK V NARAVI Z UPORABO RAZLIČNIH VIDEO KAMER Z VISOKO LOČLJIVOSTJO (Igor Puhan)

- PROJEKTNO SODELOVALNO DELO PRI KEMIJI Z IKT (Rafaela Kožlakar)

- ORIS VPLIVA TEHNOLOGIJE NA SLUŠNO RAZUMEVANJE -NEKOČ, DANES, JUTRI (Simona Cajhen, Jezerka Beškovnik)


Moderira: Samo Božičposnetek predavanj                                  
S sodelovanjem do znanja

- Z GLAVO V OBLAKIH, Z NOGAMI NA TLEH (Darja Žnidaršič)

- PRIMER UPORABE LISTOVNIKA V PRVEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE (Tanja Nedeljko, Valerija Gavez, Matej Sužnik)

- SPLETNIK IN FACEBOOK PRI POUKU HRVAŠČINE (Jerica Glavan)

- »TUDI MAJHNI SMO LAHKO VELIKI« SPODBUJANJE INFORMACIJSKE PISMENOSTI V VRTCU BISTRICA (Erika Hvala)


Moderira: Nataša Kraljposnetek predavanj                                  
S pravim izborom podatkov do dobre informacije & Ustvarjanje in objavljanje

- KAKO JE NASTAJALA NAŠA PLASTELINSKA RISANKA ALI MEDIJSKA VZGOJA V VRTCU (Darija Hohnjec)

- »E-KNJIGA ME BRIGA« (Tanja Müller)

- ŠOLA PROGRAMIRANJA (Iztok Ostrožnik)

- V KOMBINIRANEM ODDELKU JE Z IKT DELO ZANIMIVEJŠE (Simona Senica, Urška Tisel)


Moderira: Saša Kregarposnetek predavanj                                  
17.10


Zaključno plenarno predavanje: NE BODITE OVCE (Jef Staes)
in zaključek konference v dvorani Kompas z degustacijo sirov


posnetek predavanja