SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 986

V KOMBINIRANEM ODDELKU JE Z IKT DELO ZANIMIVEJŠE

ICT in combination classes makes the work more interesting

Simona Senica, Urška Tisel
Osnovna šola Planina pri Sevnici

Povzetek

V prispevku želiva predstaviti uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri kombiniranem pouku v 2. in 3. razredu. Učiteljem je delo v kombiniranih oddelkih na začetku, ko smo se spopadli s tem načinom dela, pomenil strah, pomisleke, kako bomo to zmogli. Ko pa smo že nekaj časa učili, se je vedno znova porajalo vprašanje, kako in na kakšen način narediti pouk še bolj privlačen in zanimiv, kako motivirati učence za bolj aktivno delo in trajnejše znanje in hkrati izkoristiti prednosti uporabe IKT kot pomoč učitelju. Tako sva tokrat izbrali projektno delo, s katerim smo raziskovali preteklost in dediščino domačega kraja. Predstavljava primere uporabe IKT, e-gradiv v dvojni kombinaciji in diferenciacije.

Ključne besede: kombinirani pouk, aktivna vloga učencev, preteklost, informacijska in komunikacijska tehnologija.

Abstract

Our contribution strives to present the use of ICT technology in combination classes grades 2nd and 3rd. Initially, the teachers faced second thoughts and insecurity regarding the use of ICT in such classes. However, the question constantly occurring has been the one on how to make the lessons more attractive, more interesting and how to motivate pupils to get actively involved and to aquire some lifelong knowledge. Indeed, a teacher should benefit from the use of ICT. The project we decided to work on explores the history and the heritage of the native town. The examples of ICT and e-tools usage in classes combining two grade levels and differentiation are illustrated.

Keywords: combination classes, active role of pupils, the ICT technology,  history.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK