SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 962

OZAVEŠČANJE O SPLETNI VARNOSTI, VAROVANJU ZASEBNOSTI IN INTELEKTUALNE LASTNINE TUDI PRI POUČEVANJU  TUJEGA JEZIKA S PODPORO IKT

Spreading awareness of the importance of online security and protecting privacy & intellectual property in the case of teaching foreign languages with ICT support

Marija Šubic
Višja strokovna šola ŠC Kranj  

Povzetek

V prispevku sta, izhajajoč iz primerov in izkušenj seminarjev E-šolstva za področje jeziki, predstavljena in analizirana poznavanje vsebin s področja spletne varnosti in netetike ter njihova aplikacija v učiteljevo rabo in delo z učenci. Izobraževanje v oblaku, ki je pri poučevanju in učenju tujega jezika na vseh nivojih izobraževanja – od osnovnega do terciarnega - vedno bolj razširjeno,  predstavlja nove izzive in obenem izpostavlja učitelje in učence novim nevarnostim, ki se jih v šolah še premalo zavedamo. Rezultati razprav v forumih, izdelki raznovrstnih nalog seminarjev na temo spletne varnosti in analize naknadne ankete so pokazali, da so seminarji v veliki meri pripomogli k osveščanju o spletni varnosti učiteljev samih, da je »led prebit« in pot prava, da pa bo potrebno pri dejanski rabi in prenašanju na učence in študente še več načrtnega, strokovnega in vztrajnega dela.

Ključne besede: spletna varnost, osveščenost, izobraževanje v oblaku, tuji jeziki.

Abstract

This paper presents and analyses familiarity with contents dealing with online security and netiquette and their use by teachers in the classroom on the case-studies and considering the experience of E-education project seminars in teaching languages. Cloud education, which is becoming more and more widespread in teaching and learning foreign languages at all levels of education – from primary to tertiary education - presents new challenges and at the same time exposes teachers and students to new dangers which schools are not sufficiently aware of. The results of teachers’ discussion forums and various activities dealing with online security and the analysis of survey results have shown that E-education seminars have greatly contributed to rising teachers' awareness on online security and that a good start has been made, but that further planned expert and sustained work is needed in practice and in transferring this knowledge to teachers and students.  

Keywords: online security, awareness, cloud education, foreign languages.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK