Družabna omrežja v izobraževanju: deli in všečkaj

Dominic Graveson
Radovan Kranjc
Maja Vičič Krabonja
Urška Bučar
Marija Mustar
Simon Dražič
Amela Sambolić Beganović


Predstavili bomo delo področja Družabna omrežja – DOM, v katerem skupine učiteljev in svetovalcev Zavoda RS za šolstvo razvijajo in postavljajo strategije in primere dobre prakse za uporabo družabnih omrežij na dveh področjih: pri pouku in poučevanju, na šolah in zavodu v povezavi z varnostjo in upravljanjem.

V uvodnem delu predstavitve se bomo pogovorili o tem, kako sploh definirati družabna omrežja v šolskem polju (DOM v ŠP) in poiskali njihove značilnosti oz. posebnosti. Spregovorili bomo tudi o tem, kakšno prednost prinašajo v odnos med učiteljem, učenci in širšo skupnostjo. Pogledali bomo tudi, koliko naših šol  “fejsbuka” in “tvita” in kakšne so dosedanje izkušnje nekaterih med njimi.

V osrednjem delu bo predstavljeno delo timov DOM in njihovi cilje ter aktivnosti, s katerimi poskušajo določiti niz izhodišč za uspešno rabo družabnih omrežij pri pouku, na zavodu in širši skupnosti.

Predstavili bomo svoja razmišljanja in primere vključitev nekaterih DOM v spletno stran in delovanje institucije oz. šole in razvoj modelov sodelovanja z uporabniki storitev s ciljem, da bi dosegali javnost, odprtost, preglednost, dostopnost in razumljivost delovanja javnega zavoda oz. šole kot celote ter različnih (šolskih) interesnih skupin (svet staršev, dijaška skupnost, …) ter spodbujali večsmerno komuniciranje in sodelovanja z uporabniki (starši, dijaki, …).

Predstavili bomo tudi primere vključevanja DOM na predmetni in medpredmetni ravni,  da bi:

  • dosegali večjo bralno in medijsko pismenost učencev/dijakov;
  • spodbujali kritično in ustvarjalno  mišljenje;
  • z raziskavo primerjali učinke različnih učnih in poučevalnih pristopov poučevanja;
  • zunanjemu okolju šole povečali dostopnost vzgojno-izobraževalnega procesa;

Zaključni del bo namenjen razpravi in izmenjavi izkušenj in primerov DOM v ŠP.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK