Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT
SirIKT 2007
Sirikt2007

Kranjska Gora, 19. do 21. april 2007

Konferenca SIRIKT povezuje dolgoletno tradicijo konferenc MIRK s širšimi vsebinami:

  • Srečanje uporabnikov Arnes združuje uporabnike različnih segmentov izobraževanja, raziskovanja in kulture okrog tematike novih tehnologij, omrežnih storitev in tehnološke podpore mednarodnemu sodelovanju v Evropi,
  • Aktivno učenje in IKT obravnava e-metode učenja in poučevanja na vseh stopnjah izobraževanja od vrtca do univerze,
  • Vodenje informatizirane šole pa zadeva vse, ki jih zanima načrtovanje informatizirane šole.

Konferenca SIRIKT je tako priložnost za izmenjavo izkušenj med vsemi pedagoškimi delavci, ki pri svojem delu uporabljajo IKT in drugimi uporabniki omrežja ARNES na vseh področjih izobraževanja in raziskovanja.

Vodilne teme konference so inovativna uporaba IKT v pedagoškem procesu in pri vodenju šole, pregled trendov in razvoja na področju omrežnih storitev v izobraževalnih in raziskovalnih omrežjih, mednarodno sodelovanje in projekti, ki temeljijo na uporabi IKT.

Teme bodo predstavljene skozi primere dobre prakse, strokovne delavnice, predavanja in predstavitve, izmenjava izkušenj med udeleženci pa bo potekala tudi skozi projektna srečanja in okrogle mize.