SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1098

SPLETNA SKUPNOST KOT PODPORA PEDAGOŠKIM PROCESOM

Web community as support to pedagogical process

Damjana Šajne
Šolski center Nova Gorica

Dalibor Čotar
OŠ Srečka Kosovela Sežana

Povzetek

V prispevku je predstavljena spletna skupnost Vodenje Informacijskih Dejavnosti (VID), ki povezuje računalnikarje in učitelje srednjih in osnovnih šol. Opisani so dejavniki uspešnosti spletne skupnosti, ki temeljijo predvsem na številnih aktivnih članih, ki v skupnosti izmenjujejo svoje znanje in izkušnje. S tem bogatijo svojo prakso in vse to prenašajo v procese na šoli. Posebna pozornost je namenjena predstavitvi primerov, ki prikazujejo uvajanje novih tehnologij in njihovo uporabo pri pouku.

Ključne besede: spletna skupnost, prenos znanja, vodenje informacijskih dejavnosti, sodelovanje, podpora pedagoškim procesom.

Abstract

The paper presents an online community called Information Activity Management (IAM) connecting primary and secondary school computer specialists. The success factors of the online community are based primarily on the number of active members who share and exchange knowledge and experience within the community.  So they not only enrich their own practice but also transfer all mentioned directly into the school processes. Special attention is dedicated to the presentation of cases, based on the implementation of new technologies and their use in the classroom.

Keywords: online community, knowledge transfer, information activity management collaboration, teaching process support.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK