SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 939

GIBALNO OVIRANI UČENCI USVAJAJO IKT

Physically disabled students acquire ICT

Lucija Kupec
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

Povzetek

Uporaba IK tehnologije je pri gibalno oviranih otrocih še posebej pomembna, saj zaradi njihovih specifik in posebnosti potrebujejo številne prilagoditve, ki olajšajo njihovo gibanje, opravila, učni proces, motivacijo za delo in učenje. Številne med njimi so vezane na uporabo sodobne IK tehnologije. V času podaljšanega bivanja smo jih seznanili s QR kodami, ki so domala »obnorele« svet in nas spremljajo že na vsakem koraku. Učenci so spoznali QR kode, način dela z njimi, postopek priprave, potek branja s pametnimi telefoni, se urili v samostojni pripravi izdelave nalog s QR kodami ter spoznali prednosti in slabosti uporabe teh kod. Del nalog je pripravil učitelj in so temeljile na razvijanju samostojnosti, del nalog so pripravili učenci.
Slednji so bili zelo motivirani za delo s QR kodami, saj so jim predstavljale velik izziv, saj niso vedeli kaj se skriva za črno-belimi kvadratki, ker so spoznali nekaj novega in zanimivega. Preizkusili so se tudi s programom X-Mind, za katerega smo ugotovili, da nam bi lahko olajšal ponavljanje in utrjevanje učne snovi.

Ključne besede: QR koda, motivacija, gibalno ovirani učenci, X-Mind.

Abstract

The use of ICT's for physically handicapped children is especially important, because their specifics and particularities require a number of adjustments that help them improve their movements, learning processes and motivation. In many cases, the use of modern ICT enables the adjustments needed. Thus we introduced QR codes, which are now famous worldwide, to our students in the hours of a prolonged staying. Students learned all about QR codes; the preparation and working processes, they went through the course on reading with smart phones, and even learned how to make the study tasks by them self. Thus they became familiar with the advantages and disadvantages of the work with QR codes. Some study tasks that based on the development of autonomy were prepared by the teacher and, others were prepared by the students. We observed increased motivation of students to learn with the use of ICTs because of the different, interesting approach, where they don’t know what is hidden behind the black-and-white squares. We also tried the X-Mind software witch we decided to use in the future to help us improve the revision of the study material.

Keywords: QR code, motivation, physically-disabled students, X-Mind.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK