SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 1036

PREGLED UPORABE SPLETNE KAMERE IN PROGRAMA ZA ZAMIK PREDVAJANJA PRI POUKU ŠVZ

Overview of webcam and time shift programme use within Physical Education

Dušan Štuhec Tivadar
OŠ Bojana Ilicha Maribor

Povzetek

Možnost uporabe kamere in programa za zamik predvajanja posnetka pri pouku športne vzgoje razvijamo v okviru področja e-švz že nekaj let, prav zato smo želeli dobiti natančnejšo informacijo od izvajalcev učno-vzgojnega procesa o tem koliko in kako uporabljajo to možnost pri pouku.
V prispevku so predstavljeni rezultati ankete o uporabi kamere in programa za zamik predvajanja posnetka pri pouku športne vzgoje.
Rezultate smo dobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil januarja 2013 objavljen na spletni strani: »MojaAnketa.si« , povezava do te ankete pa objavljena v spletni učilnici  »Športna vzgoja – podajanje gibalnega znanja in povratna informacija s pomočjo IKT«   in  »Športna vzgoja – OŠ« .
Vprašanja so bila vezana na poznavanje programa za zamik predvajanja (VLC media player) ter dejansko uporabo le-tega pri pouku športne vzgoje na njihovi šoli  – kako pogosto in v katerem delu vadbenega procesa so športni pedagogi sistem uporabljali. Zanimalo nas je, ali so se udeležili seminarja o uporabi kamere in programa za zamik predvajanja (»ŠVZ – podajanje gibalnega znanja in povratna informacija s pomočjo IKT«) in ali so na tem seminarju pridobili dovolj znanja za uporabo te metode dela pri pouku.

Ključne besede: IKT, športna vzgoja, zamik predvajanja posnetka, kamera, VLC.

Abstract

The project group has been developing webcam and time shift use within the Physical Education for the last few years, which is why we wanted to get more precise information about how this method is being used at classes.
This paper presents results of a survey about using webcam and time shift programme within PE.
We got results from a questionnaire that was published at the site: “MojaAnketa.si” in January 2013, link to this questionnaire was published at virtual classrooms: »Športna vzgoja – podajanje gibalnega znanja in povratna informacija s pomočjo IKT« and »Športna vzgoja – OŠ«.
All the questions were related to knowledge about time shift programme (VLC media player) and its actual usage within PE – how often and at which parts of learning process did the PE teachers use this system. We also wanted to know if they attended course about using webcam and time shift programme and if they obtained enough knowledge so they can use this method at their lessons.

Keywords: ICT, Physical Education, time shift, webcam, VLC.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK