SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 1118

STOPIMO KORAK NAPREJ – MOBILNA TEHNOLOGIJA PRINAŠA NOVE MOŽNOSTI PRI POUČEVANJU ŠPORTNE VZGOJE

Let`s take a step forward – mobile technology brings new ways in teaching physical education

Janja Polenšek Davidovski
Osnovna šola Dobje

Povzetek

Mobilna tehnologija spreminja življenja milijard odraslih in mladostnikov po vsem svetu. Ne znamo si več predstavljati življenje brez dostopa do spleta, osebne komunikacije in pripomočkov za učenje, ki nam jih zagotavljajo pametni telefoni in tablični računalniki, zato so mobilne naprave dandanes zelo pomemben del našega vsakdanjika. Raziskovalci ugotavljajo, da mobilne naprave pomagajo pri učenju in izboljšujejo motivacijo za učenje.  Prinesi svojo mobilno tehnologijo (angl. BYOD – bring your own devices) je zdaj postal trend tako v izobraževanju kot na drugih področjih. Kljub temu so še številni učitelji mnenja, da je tehnologija, ki jo otroci prinašajo s seboj v šolo, moteč dejavnik v učnem procesu. V članku je predstavljeno uspešno vključevanje učenčeve lastne mobilne tehnologije v uro športne vzgoje v povezavi z uporabo QR kod, učiteljevega iPada in aplikacije Coach's Eye ter uporaba socialnega omrežja Schoology.

Ključne besede: mobilna tehnologija, športna vzgoja, iPad, aplikacija Coach's Eye, QR kode, socialno omrežje Schoology.

Abstract

Mobile technology is transforming the way billions of adults and young adults around the world go about their lives. Smart phones and tablet computers have made access to the Internet, personal communication, and learning applications so indispensable that mobile devices are an essential part of daily living. Researchers found mobile devices increasing learning and student motivation. Bring-your-own-device (BYOD) has become a trend not only in the field of education, but also in other fields. Nevertheless, many teachers still believe that the devices students bring along to school are merely a disturbance during the teaching process. The feature introduces a successful integration of students’ own mobile technologies into physical education classes in connection with QR codes, the teacher’s iPad, the Coach’s Eye application, as well as the usage of the Schoology social network.

Keywords: mobile technology, physical education, iPad, Coach´s Eye app, QR code, social network Schoology.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK