SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 1077

ALI VEMO, KAJ  ZMOREJO UČENCI V 1. VIO NA PODROČJU RAČUNALNIŠTVA?

Do we know what the pupils can do in the first nurturing-educational period of primary school in the field of computer science?

Leonida Novak, Radovan Krajnc
Zavod RS za šolstvo

Emil Velikanje
OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

Povzetek

Namen prispevka je predstaviti možnosti za sistematično vključevanje izobraževalno-komunikacijske tehnologije v pouk prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole. V prispevku predstavljamo pomen razvoja računalniškega razmišljanja v zgodnjem otroštvu oz. v začetku šolanja, opisujemo primerjalno kvalitativno analizo učnih načrtov z vidika umeščenosti IKT, predstavljamo primer sistematičnega razvoja temeljnih spretnosti na področju računalništva na primeru OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača ter predstavljamo primer kvalitativne raziskave. V raziskavi smo prišli do ugotovitve, da je ključen sistematičen razvoj znanj in spretnosti učencev ter usklajeno delovanje po vertikali osnovne šole in da je pred učence potrebno postaviti tako visoke zahteve in pričakovanja, kot so jih še sposobni doseči.

Ključne besede: IKT, pričakovanja, sistematičnost, računalništvo, otroci.

Abstract

The purpose of this report is to present possibilities for systematic integration of ICT technology into the teaching of the first nurturing-educational period of primary school. Within the report we introduce the significance of computer mentality development in early childhood and at the beginning of education; we describe a comparative qualitative analysis of the curriculum from the point of view of installing
ICT, present an example of systematic development of the basic skills of computer science on a sample from Dr. Bogomir Magajne Primary School in Divača, and present an example of qualitative research. In this report we come to the conclusion that the systematic development of knowledge and skills of pupils, and the synchronised functioning from first to ninth grade are essential, and that the demands and expectations placed in front of students should be no more than achievable.

Keywords: ICT, expectations, systematic, computer science, children.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK