SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1040

KAJ UČITELJ FIZIKE NAJDE NA PORTALU SIO ZA SVOJE DELO PRI POUKU?

What can a physics teacher find on the SIO portal for his work?

Samo Božič
Zavod RS za šolstvo
 

Povzetek

Splet je postal nepregleden vir preobremenjen z informacijami. Ključnega pomena je postalo filtriranje in zbiranje informacij, kar je v slovenskem izobraževalnem sistemu tudi eden od namenov portala SIO. V prispevku opisujem, kako sem ta vidik portala ovrednotil skozi pogled učitelja fizike. Tako najprej opredelim potrebe učitelja fizike in poskušam najti spletni vir na portalu SIO, ki vsebuje ustrezno vsebino glede na določeno potrebo. V primeru da ustrezne vsebine na portalu SIO ne najdem, jo poiščem drugje na spletu. Spletne vire nato ovrednotim po nekaj vsebinskih in oblikovnih kriterijih, po katerih med drugim ocenjujem njihovo verodostojnost, namen, privlačnost, razumljivost, preglednost itd. Na koncu podam še predlog, kako bi te informacije in vsebine na portalu SIO združili.

Ključne besede:
Učitelj fizike, pouk fizike, portal SIO, kompetenca K1.

Abstract

Internet has become a source overloaded with information. Filtering and information gathering are crucial today and this is one of the purposes of the SIO portal in the Slovenian education system. In this paper I describe how I evaluate this aspect through the eyes of a physics teacher. I first define a typical physics teacher needs in the classroom and try to find an online resource on the SIO portal which contains relevant content according to the specific need of a physics teacher. In case I don't find an online resource with relevant content on the portal I look for it elsewhere on the web. I evaluate those online resources with certain content and design criteria, among which their credibility, purpose, attractiveness, clarity, transparency etc. Finally I explore the most appropriate ways to merge all the information and content on the SIO portal.

Keywords: physics teacher, physics class, SIO portal, C1 competence.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK