SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 1123

»E-KNJIGA ME BRIGA«

»E-books – I care for«

Tanja Müller
Osnovna šola Franceta Prešerna

Povzetek

Ker je branje pomemben dejavnik pri zgodnjem poučevanju tujega jezika, je potrebno zanimanje za branje nenehno vzdrževati in vzpodbujati. Učenci so motivirani za učenje s pomočjo IKT, zato pri učenju tujega jezika uporabljamo tudi različne elektronske vire (e-knjige, bralne aplikacije na tabličnih računalnikih). Z uporabo le tega se je motivacija in zainteresiranost učencev za delo bistveno povečala. Učenci so za novosti bolj dojemljivi in to v njih spodbudi željo po odkrivanju, ustvarjalnosti in sodelovanju.

Ključne besede: branje, e-knjige, pomen branja.

Abstract

Since reading is an important factor in early foreign language teaching, it is necessary to foster the interest in reading and to encourage it. Students are motivated to learn through ICT, therefore we use a variety of electronic resources (e-books, reading applications on pad computers). With that kind of usage the student interest and motivation to work, increased significantly. Students are more receptive to novelties and that excites them to discover, to be creative, and to cooperate.

Keywords: reading, e-books, importance of reading.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK