SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 959

PROGRAMIRANJE V NAVIDEZNEM SVETU NA OSNOVNI ŠOLI

Programming in virtual world in primary school

Franc Jakoš
OŠ Janka Glazerja Ruše

doc. dr. Domen Verber
Univerza v Mariboru
FERI – Fakulteta za Računalništvo in Informatiko Maribor

Povzetek

Prispevek poskuša odgovoriti na vprašanje, če lahko z uporabo navideznih svetov povečamo motivacijo učencev pri poučevanju programiranja v osnovnih šolah.
Učenci v osnovnih šolah, ki obiskujejo računalniške izbirne predmete, se praviloma s programiranjem ne srečajo. Razlog za to ni učni načrt. Veliko je priporočil, ki pravijo, da bi morali učence učiti predvsem uporabnega računalniškega znanja. Z uvedbo poučevanja programiranja učitelji tvegamo zadostno število učencev v skupinah računalniških izbirnih predmetov.
Večuporabniški navidezni svetovi so postali zelo popularni na področjih kot so večuporabniške spletne igre, simulacije in izobraževanje. Ti svetovi omogočajo uporabnikom medsebojno interakcijo skozi avatarje in objekte. Lastnosti navideznih svetov spominjajo na računalniške igre, zato je učence zelo enostavno motivirati za samostojno delo ali delo v skupinah. Učenci pravila v takšnih okoljih dobro poznajo, zato porabijo za spoznavanje z upravljanjem programja in razumevanje interakcij zelo malo časa, učiteljem pa se je po drugi strani zelo preprosto domisliti pravil igre, v katero vpletejo didaktične naloge.
Z uvedbo programiranja v navidezni svet se ohranja število učencev v skupinah računalniških izbirnih predmetov, v nižjih razredih pri računalniških krožkih se število učencev celo povečuje.

Ključne besede: navidezni svet, opensimulator, scratch4opensim, programiranje, sloodle.

Abstract

The article tries to answer the question whether the use of virtual worlds at teaching programming in primary schools can increase the students' motivation.
Students in primary schools who attend optional computer courses are generally not acquainted with programming. The curriculum is not the reason for this occurence. There are many recommendations which suggest teaching students useful computer skills. By including programming in their lessons teachers risk the sufficient number of students attending the optional computer courses.
Multi-user virtual worlds have become very popular in multiuser online games, simulations and education. These worlds allow the users to interact with each other through avatars and objects. The properties of virtual worlds are very similar to properties of computer games, so it is very easy to
motivate students for working independently or working in groups. The students are well-acquainted with the rules in such environments so very little time is spent on teaching the controls and understanding the interactions. Also the teachers do not have much work with establishing the rules of the game into which they can include different didactic tasks.
By including programming in the virtual world the number of students in optional computer course groups remains constant. At the same time the number of younger students from lower grades attending computer clubs is increasing.

Keywords: virtual worlds, opensimulator, scratch4opensim, programming, sloodle.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK