SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1071

GRADIMO ZID ZNANJA

Building a wall of knowledge

Nataša Jeras
OŠ Šmartno pod Šmarno goro

Povzetek

Različne spletne aplikacije nam ponujajo paleto možnosti vključevanja le teh v pouk in s tem omogočajo pouk narediti bolj privlačen otrokom, s premišljeno uporabo pa tudi didaktično nadgradimo svoje poučevanje. Wallwisher je spletna aplikacija, ki je zelo enostavna za uporabo. Prednost je tudi v tem, da se učencem za delo ni potrebno registrirati. Moj namen je bil raziskati različne možnosti za vključitev te aplikacije v pouk. Spletno aplikacijo smo uporabljali v različnih fazah učnega procesa in pri različnih predmetih. Učenci so delali individualno ali v dvojicah. Spletna aplikacija wallwisher se je pokazala zelo uporabna za delo tako v šoli kot tudi za domače delo. Na spletni aplikaciji lahko zbiramo ideje, različne naloge, informacije, skupaj izdelujemo izdelke, vrednotimo svoje izdelke, jih primerjamo z izdelki drugih in še marsikaj. Tisto kar je najbolj pomembno pa je to, da vse kar ustvarimo, lahko vidijo vsi, ki so pri tem sodelovali, in to ne samo v šoli, ampak tudi doma in da se posamezen zid lahko neprestano nadgrajuje in na ta način gradimo svoj zid znanja.

Ključne besede:
wallwisher, didaktična uporaba, ideje.

Abstract

Various internet applications offer us a broad range of possible ways to implicate them into classroom work and thus make lessons more attractive for the pupils. Thoughtful use of such applications allows us to didactically upgrade our teaching methods. Wallwisher is an internet application which is easy to use, one of its main advantages being that pupils do not need to registrate themselves in order to use it. My aim was to research various aspects of integrating these applications into the lessons. We used the above-mentioned application at different learning stages and at different subjects. The pupils worked in pairs or individually. Wallwisher proved extremely useful with regards to pupils' work at school as well as at home. This specific internet application enables us to gather ideas, different exercises or information, to create different assignments and projects jointly and much more. But most importantly, it allows the results to be seen by all involved in the activities; both at school and at home. What is more, each particular wall can easily be upgraded at any time which allows us to build our own wall of knowledge.

Keywords: Wallwisher, didactic use, ideas.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK