SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 1023

IZBIRA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA S POMOČJO PROGRAMA DEXI

Choice of tablet PC by using program Dexi

Maja Vogrinčič Bizjak
Šolski center Nova Gorica

Povzetek

Dijaki so se odločili za nakup tabličnih računalnikov. Na spletni strani www.mimovrste.com  in www.kingshop.it so si izbrali tri tablične računalnike. Pri nakupu so primerjali tehnične lastnosti računalnikov kot so CPU, spomin, moč baterije, vzdržljivost baterije in dimenzije. Že tu so naleteli na problem, ker vsak dobavitelj na svoj način predstavi karakteristike računalnikov. Npr. nekateri so imeli zapisano koliko časa traja baterija, drugi pa ne. Ali pa pri nekem računalniku je bilo zapisano koliko jedrni je procesor, pri ostalih pa ne. Za nakup najprimernejšega tabličnega računalnika so uporabili večparametrski odločitveni model. V Excelu so naredili tabelo, v katero so vnesli podatke, nato pa s programom Dexi izdelali modele za vsak računalnik, jih analizirali ter zapisali ugotovitev, da je bil po tehničnih lastnostih najboljši računalnik Acer Iconia Tab A700. Naredili so tudi primerjalno analizo Kaj – če. Dodali so še en parameter, ceno. Po izdelanem modelu in analizi je bil računalnik Fly Touch 9 najprimernejši za nakup. Model nakupa tabličnega računalnika je bil po zahtevnosti rutinski, saj je bila odločitev relativno lahka glede na ponujene podatke. Glede na pogostost odločitve je bil proces razvrščen med enkratno odločitev, ker v prihodnje bo pri ponovnem nakupu tabličnega računalnika že veliko drugih novejših modelov.

Ključne besede:
Dexi, večparametrski odločitveni model, tablični računalnik, odločanje, Excel.

Abstract

The students decided to buy a Tablet PC. On the website www.mimovrste.com  and www.kingshop.it they have selected three tablets. They will compare tehnical characteristics of computer such us CPU, memory, battery power, battery life and size. There have encountered the problem, because each supplier introduce the characteristics of computer in his manner. For example, some had stated how long the battery last, the others hadn't. Or some had written the computers core, the others hadn't. To purchase the most appropriate tablet computers are used more parameter decision model. In Excel, the students made a table in which the information was entered, then the program Dexi created models for each computer, analyzed and written findings. The best computer after the technical characteristics was Acer Iconia Tab A700. They made a comparative analysis of what - if. They added another parameter, price. After a manufactured model and analysis of the computer Fly Touch 9 was the best to buy. Model Tablet PC purchase, following the complexity of the routine, it was a relatively easy decision according to the information offered. Depending on the frequency of the decision process was classified as a single decision, because in the future it will re-purchase the Tablet PC has many other newer models.

Keywords: Dexi, multi – attribute decision making, tablet, decision making, Excel.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK