SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 937

IZDELAVA E-GRADIV Z ORODJEM NAUK

E-materials created in NAUK

Matej Rožič
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Povzetek

Pri pouku učitelj uporablja različna gradiva, ki jih samostojno izdela ali jih poišče med različnimi viri. V prispevku je predstavljeno orodje skupine NAUK (napredna učna kocka), ki učitelju omogoča iskanje med e-gradivi ali le-ta z nekaj dodatnega znanja preoblikuje za svoje potrebe. Kot primer predstavljam izdelavo e-gradiva ter izdelano e-gradivo v NAUK-u, ki ga uporabljam pri poučevanju fizike. E-gradivo lahko uporabljamo pri obravnavi snovi kot interaktivne prosojnice ali ga dodamo kot e-gradivo v spletna okolja (npr. Moodle), kjer e-gradivo uporabimo za preverjanje usvojenega znanja ali kot dodatno gradivo za učence.

Ključne besede: napredna učna kocka, e-gradivo, Newtonovi zakoni, vlečenje objektov.

Abstract

In the classroom, teachers use different materials, which they prepare themselves or find among various resources. The contribution presents a tool by a group called NAUK (an acronym for NApredne Učne Kocke – Advanced Learning Blocks), which enables teachers to search among e-materials or to modify them to suit their needs with some additional knowledge. As an example I present the creation of e-materials and e-materials already created in NAUK, which I use in teaching physics. E-materials can be used as interactive transparencies to cover new content or they can be added as e-resources in online environments (e.g. Moodle), where e-resources are used to check knowledge gained or as additional material for students.

Keywords: advanced learning block, e-materials, Newton's laws, dragging objects.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK