SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 1094

Z INTERAKTIVNIMI PROSOJNICAMI DO ZNANJA NA RAZLIČNIH TAKSONOMSKIH STOPNJAH

Using interactive slides to improve knowledge on different taxsonomy levels

Eneja Baloh
Osnovna šola Lucija

Povzetek

Temelj učne priprave na pouk predstavljajo dobro in premišljeno oblikovani operativni učni cilji,  zastavljeni na različnih taksonomskih stopnjah. Učiteljeva ustvarjalnost se aktivira ob izbiri oblik in metod dela z namenom, da učenci učinkovito dosežejo in trajno usvojijo učne cilje. Uporaba i-table in s tem aktivno reševanje interaktivnih prosojnic predstavlja eno od možnosti, ki sproži učenčeve miselne procese in jih spodbudi k učinkovitemu in trajnemu doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev na različnih taksonomskih ravneh. Pri pouku geografije se ob uporabi i-table najpogosteje uporabljajo interaktivne prosojnice, ki sledijo ciljem na nižjih taksonomskih stopnjah, saj je najbolj poznana dodana didaktična vrednost i-table ravno razumevanje kartografskega gradiva. Kljub temu pa lahko ob obravnavi določenih geografskih tematik z i-tablo in premišljeno oblikovanimi interaktivnimi prosojnicami učinkovito in trajno dosežemo tudi cilje na višjih taksonomskih stopnjah.

Ključne besede: interaktivne prosojnice, taksonomske stopnje, geografski učni cilji.

Abstract

Lesson plan is represented by well determined and thoughtfully designed learning objectives which are set on different taxonomic levels. The teacher's creativity is activated when choosing forms and methods of work in order to enable students' effective and permanent acquisition of learning objectives. The use of the interactive whiteboard (IWB), together with the students' active involvement in using interactive slides, represents one of the possibilities that actuates students' mental processes and stimulates them to achieve effective and sustainable educational objectives within different taxonomic levels. As the most important added value of using the IWB is understanding the cartographic materials, the most widely used interactive slides in geography lessons are those that follow the objectives on lower taxonomy levels. Nevertheless, there are certain geographical topics that can be discussed with the support of the IWB by using effectively other well designed interactive slides. In that case we can also achieve the learning objectives of higher taxonomy levels.

Keywords: Interactive slides, taxconomic levels, geography-educational objectives.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK