SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 1082

UPORABA DRUŽBENEGA OMREŽJA PINTEREST PRI POUKU PSIHOLOGIJE

How To Use The Social Network Pinterest in Psychology Classes

Tanja Rupnik Vec
Zavod RS za šolstvo

Marjana Bradič
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

Jasna Vuradin Popovič
Gimnazija Murska Sobota

Povzetek

Temeljni namen prispevka je dvojen: a. prikazati, kako s pomočjo štirih tipov avtentičnih nalog, ki se odvijajo v družbenem omrežju Pinterest, pri pouku psihologije spodbujamo razvoj veščine samorefleksije in samouravnavanja ter b. kako učenci in učenke takšen pouk doživljajo in vrednotijo. V ta namen smo v kontekstu pouka psihologije zasnovali niz avtentičnih problemskih situacij, naravnanih na spodbujanje razvoja veščine samorefleksije in samouravnavanja, ki se dogajajo v družbenem omrežju Pinterest. V prvem koraku raziskave so učenci rešili vprašalnik o poznavanju in angažiranosti v različnih družbenih omrežjih, nato pa smo jih povabili, da spoznajo in raziščejo, ali zgolj uporabijo, eno izmed njih, namreč Pinterest. Učenci so v tem omrežju reševali štiri avtentične problemske situacije, vezane na pouk psihologije,  nato pa so rešili še evalvacijski vprašalnik, usmerjen na njihovo doživljanje takšnih dejavnosti. Ugotovili smo, da naloge v Pintarest-u po mnenju učencev spodbujajo samorefleksijo in samouravnavanje ter, da učenci pozitivno vrednotijo ustvarjalni potencial nalog ter njihov prispevek k učenju in razumevanju samega sebe.

Ključne besede: samorefleksija, samouravnavanje, družbena omrežja, Pinterest, pouk psihologije.

Abstract

There are two basic aims of this article: a. to illustrate how to support the development of self-reflective and self-regulative thinking in psychology classes using the social network Pinterest and b. how students evaluate learning through authentic problem-solving  situations in Pinterest. With this aim in mind we create a series of learning situations using Pinterest. All of them support the development of self-reflection and self-regulation skills in students. In the first step students fulfill the questionnaire about using social media. Then They were invited to Pinterest and solve some problems regarding the psychology content there. Finally, they fulfill evaluative questionnaire about these problem-solving situations they engaged in using Pinterest. We find out that in students’ opinion, activities we created in Pinterest, support their creativity, self-reflection and self-understanding.

Keywords: self-reflection, self-regulation, social media, Pinterest, psychology classes.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK