SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 1105

KAKO JE NASTAJALA NAŠA PLASTELINSKA RISANKA ALI MEDIJSKA VZGOJA V VRTCU

How our plasticine cartoon was made or media education in kindergarten

Darija Hohnjec
Vrtec Rogaška Slatina

Povzetek

Vzgoja za medije, ki s smiselno uporabo IK tehnologije preko produkcije in refleksije omogoča ozaveščanje uporabnikov za kritično, vendar aktivno delovanje v svetu elektronskih medijev, je v predšolskem prostoru še kako pomembna. Otroški možgani so namreč izjemno dojemljivi za medijske podobe in vsebine, ki pa jih zaradi  specifičnosti razvoja in pomanjkanja izkušenj še ne zmorejo pravilno razumeti, če o tem niso poučeni.
V prispevku predstavljamo, kako smo skozi procese otrokom v vrtcu omogočili dejaven pristop h kreativni uporabi IK tehnologije, predstavljamo rezultate tega procesa ter prispevek k medijski vzgoji najmlajših.

Ključne besede: vrtec, medijska vzgoja, medijska pismenost, plastelinska risanka.

Abstract

Media education, which by analogy with the IC technology through the production and reflection allows users development of critical awareness and active participation in the world of electronic media has particular importance in pre-school stage.
Children's brains are in fact extremely receptive to media images and contents. Because of the developmental stage and lack of experience children in preschool age can not understand properly the media if they are not educated about it.
In this paper we discuss about the case which enabled children through process proactive approach to the creative use of IC technology.
We present the results of this process and its contribution to media education for the youngest.

Keywords:  kindergarten, media education, media literacy, plasticine cartoon.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK