SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 919

SPLETNIK IN FACEBOOK PRI POUKU HRVAŠČINE

Blog and facebook in Croatian language course

Jerica Glavan
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Povzetek

Uvajaje fakultivnega pouka hrvaščine kot sosednjega jezika je v slovenskih šolah smiselno, zaznati je tudi povečan interes učencev. Pri taki obliki pouka se srečujemo z težavami organizacijske narave, ki jih danes lahko učinkovito premagujemo z modernimi učnimi metodami. V prispevku je prikazan primer, kako za dopolnitev klasičnega pouka uporabiti družbeni  omrežji spletnik in facebook kot orodje za sodelovalno delo na daljavo. Poudarjene so prednosti obeh in njune stične točke, pa tudi razlike. Opisane so metode, ki so bile uporabljene pri delu, težave, ki so se pojavile in odzivi učencev. Pomembno sporočilo prispevka je, da družbena omrežja s svojo fleksibilnostjo prispevajo k popestritvi pouka. Učenci imajo na varnem spletnem mestu pregleden dostop do virov, s komentarji in medsebojnim sodelovanjem pa lahko sooblikujejo pouk. Učitelj ima dober vpogled v napredek posameznika in hitro povratno informacijo o delu. Vnaprej velja opomniti, da je treba posebno pozornost posvečati kulturi komentiranja in oblikovanju kvalitetnega komentarja. To bi učencem olajšalo povezovanje s hrvaškimi naravnimi govorci in sodelovanje v skupnih projektih, ki bi jih oblikovali na družbenih omrežjih v prihodnje.

Ključne besede: hrvaščina, fakultativni pouk, družbena omrežja, spletnik, facebook.

Abstract

Introducing Croatian language as an optional course in Slovene schools is sensible, considering its status of a neighbouring language and an increasing pupils' interest in it. In order to overcome the barriers of stiff organisational rules that schools must follow, modern teaching methods can be used effectively. This paper offers an example of how two forms of social media, namely blog and facebook, are used as a tool for collaborative distance work. The advantages and weaker points of both are given, as well as the similarities in their usage. The teaching methods that were used are described, with special attention given to the difficulties that arose and the feedback of pupils. An important conclusion is that due to their flexibility social media enrich Croatian language classes. From a safe internet environment pupils can access resources and contribute to the content of lessons by collaborating and communicating. On the other hand the teacher is given a good insight into each pupil's individual progress and prompt feedback on the effectiveness of his work. In the future special attention should be given to improving the culture of commenting and creating a well-written comment. It would also be sensible to upgrade the course by using social media to collaborate with Croatian native speakers with common interests .

Keywords: Croatian language, optional course, social media, blog, facebook.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK