SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1085

VIDEOKONFERENČNO OBARVAN ŠPORTNI DAN TREH ŠOL V POSODOBLJENI RAZLIČICI

Sports day by simultaneous videoconferencing among three schools in the updated version

Robert Pavli
OŠ Valentina Vodnika Ljubljana

Nives Markun Puhan
Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Predstavljen je posodobljen primer športnega dne z vsebinami prirejenih zimskih olimpijskih iger. Športni dan se je dogajal na treh slovenskih osnovnih šolah istočasno s ciljem posodobitve vsebine, uporabe IKT sredstev, športnih rekvizitov, organizacije in izpeljave dogodka glede na lansko izkušnjo. Vsebinske posodobitve so se izkazale za uspešne. Učenci vseh treh šol so aktivno sodelovali pri organizaciji in izpeljavi celotne prireditve. Starejši učenci so se preizkusili kot organizatorji, novinarji in poročevalci. Organizacija je bila še obsežnejša kot prvič, saj smo preizkusili nove ideje pri izboljšanju izgleda in predvsem varnosti nekaterih uporabljenih rekvizitov. Preizkusili smo možnost beleženja rezultatov v oblaku, prav za to priložnost je bila izdelana spletna stran. Kljub veliki želji preizkusiti novo možnost videokonferenčnega prenosa, je zaradi tehničnih zapletov poročanje s prizorišč in studiev potekalo po že preizkušeni metodi. Za sodelovanje na daljavo smo ponovno uporabili socialno omrežje Google plus ter spletne kamere. Odločili smo se, da vztrajamo pri razvoju ter povabimo k izpeljavi tudi druge šole v Sloveniji in tujini. Tudi zato, ker učenci tak športni dan komaj čakajo in želimo še poglobiti medvrstniško sodelovanje.

Ključne besede: športni dan, videokonferenca, izkustveno učenje, medpredmetnost, primerjava.

Abstract

The project presents the updated version of a sports day containing adapted winter Olympic Games. The sports day took place on the three Slovenian primary schools at the same time with the purpose of updating content, using ICT, sports requisites, organisation and performing the event with regard to the last year experience. The updating regarding content proved to be successful. The students of all three schools were actively participating in organising and performing of the sports day. Older students tried to be organizers, journalists and reporters. Organisation was more extensive in comparison to the first time since new ideas for improving appearance and, especially, safety of some requisites were tested. Cloud computing was also tested; for this very occasion the web page was created. Despite the great desire of trying a new possibility of videoconferencing transmission, the reporting from the scenes and studios took place according to the tried and tested method due to technical complications. The social network Google and web cams were used for distant cooperation again. We decided to insist on development and to invite other schools from Slovenia and abroad to cooperate as well, also because of the knowledge that students can barely wait for such a sports day. Besides, we wish to deepen peer cooperation.  

Keywords: sports day, video conference, experiential learning, cross-curricular integration, comparison.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK