SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1106

PAMETNI TELEFON  IN E-LISTOVNIK ZA BOLJŠE ZNANJE ANGLEŠČINE

By using a smart phone and an e-portfolio your English can get better

Tina Zendzianowsky Čavš
OŠ Dobje

Povzetek

Pri pouku angleščine imamo učitelji in učenci veliko možnosti uporabe informacijsko-komunikacijske-tehnologije (IKT). Ponujeni so nam e-učbeniki, učenci lahko s pomočjo IKT iščejo informacije v tujem jeziku (npr. s pomočjo spletnih iskalnikov, spletnih jezikovnih slovarjev, enciklopedij), uporabljajo lahko CD-je priložene k delovnim zvezkom. Učenci in učitelji lahko komunicirajo preko spletnih učilnic in skupnih dokumentov ter v spletnih forumih in klepetalnicah. Dandanes delajo vse to in še veliko več predvsem s pomočjo pametnih telefonov.
V prispevku želim predstaviti pomembnost uporabe pametnega telefona v povezavi z ostalo IKT pri pouku angleščine na predmetni stopnji. Za potrebe učnega procesa so učenci uporabili telefone, s pomočjo katerih so posneli svoje govorne nastope in mi jih potem posredovali v spletno učilnico. Pri tem smo komunicirali preko dokumentov v skupni rabi: učiteljica, učenec in kritični prijatelj. Skupni dokument nam je služil kot poenostavljena raba e-listovnika Mahare.  

Ključne besede: govorni nastop, pametni telefon, e-listovnik, dokumenti v skupni rabi, kritični prijatelj.

Abstract

English teachers and pupils in the English lessons have many chances to use ICT. There are e-student books; pupils can use the ICT for searching information in foreign languages (by using web searches, online dictionaries, and encyclopaedias), CDs in activity books. Pupils and teachers can communicate in web classrooms and can work with documents online; they can use web chat rooms or web forums. They do all this and more with their smart phones.
In this article I would like to present the importance of the smart phone use with other ICT in middle school English lessons. Pupils used their smart phones for the learning purpose. They recorded their presentations and sent them to me into the web classroom. We (a teacher, a pupil and a critical friend) were communicating by using online documents, which served us as a simplified use of Mahara e-portfolio.

Keywords: presentation, smart phone, e-portfolio, online documents, critical friend.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK