SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 1088

UPORABA REZULTATOV, PRIDOBLJENIH Z MERITVAMI, PODPRTIMI Z IKT, ZA SESTAVO VPRAŠANJ IN NALOG PRI POUKU FIZIKE V GIMNAZIJI

Application of results collected with ICT supported measurements for questions and assignments design in secondary school physics instruction

Milenko Stiplovšek
Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 

Povzetek

Predstavljeni so štirje primeri eksperimentov z rezultati meritev, narejenih z uporabo opreme proizvajalca Vernier. Rezultati meritev so nato obdelani in prikazani s programom LoggerPro. Pri vsakem od primerov je predstavljenih nekaj možnih vprašanj in nalog. Nekatera vprašanja in naloge so na najvišjem zahtevnostnem nivoju in so primerna predvsem za dijake, ki se želijo pripravljati na tekmovanja iz znanja fizike. Prva dva primera sta s področja mehanike (merjenje moči človeških rok, gibanje žoge), tretji in četrti pa s področja valovanja in nihanja (merjenje valovne dolžine laserske svetlobe s pomočjo uklonske mrežice, dušeno nihanje napetosti na kondenzatorju v električnem nihajnem krogu). Predstavljene meritve so bile narejene med izvajanjem različnih oblik pouka fizike v programu gimnazija.

Ključne besede: IKT, meritve, vprašanja, naloge, najvišja raven znanja. 

Abstract

In the article there are four examples of experiments with measurement results described.  The equipment used is from Vernier company. Measurements results are processed and presented with LoggerPro program. Each example is followed by some questions and assignments. Some of them are at the highest difficulty level, designed mostly for students preparing for competitions in physics. The first two examples are from mechanics (measurements of power for human arms, ball kinematics). The third and the fourth example relate waves and oscillations (measurements of wave length for light in laser beam with diffraction grating, damped oscillation of potential on capacitor in LC circuit). Measurements presented in the article were carried out during different types of physics lessons.

Keywords: ICT, measurements, questions, assignments, the highest level of knowledge.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK