ODPRTA UČILNICA SIRIKT 2013

Andreja Bačnik in Amela Sambolić Beganović,
ZRSŠ


Na letošnjem Sirikt-u 2013 se podajamo v novo zgodbo, ki bo upamo rasla in se razvijala. Poimenovali smo jo Odprta učilnica.

Kaj razumemo kot Odprto učilnico?

Z učenjem in poučevanjem za 21. stoletje smo na poti “nove” paradigme - globalnih trendov v smer personalizacije, sodelovalnega in kombiniranega (blended) učenja, multimodalnega učenja ter prilagodljive IKT. Vse to spremlja tudi dizajn učnega prostora, ustvarjajo se nova ali preoblikovana učna okolja, prostori, ki so drugačni od tradicionalnih. Po S. Heppellu  ima organizacija fizičnega prostora celo osrednjo (centralno) vlogo pri kreiranju nove paradigme učenja. In tak (začetni) poskus je tudi naša Odprta učilnica, ki naj bi v prihodnosti zaživela na filozofiji združevanja in ne ločevanja (prostorov, učilnic, učiteljev …). Ob tem, kje se učimo, pa še vedno ostaja nadvse pomembno, kaj in kako se učimo.
Odprta učilnica so raznovrstni učni otoki (deloma ločeni, a odprti učni prostori), pripravljeni za specifične, učencu prilagojene, oblikovane učne dejavnosti, z različno tehnologijo in sodelujočimi timi. Prostori, ki naj vzpodbujajo kreativnost in ne produktivnost. Učenci/udeleženci v Odprti učilnici imajo na otokih možnost  kombiniranega (blended) učenja, učenja na daljavo (on-line) učenja ali v živo (F2F - face to face) učenja. Odprta učilnica naj bi odgovarjala metodam, organizacijskim strukturam (oblikam) in tehnologiji 21. stoletja. IKT je zgolj orodje in ne vodilo, temelji na pristopu “prinesi svojo lastno napravo” (BYOD - bring your own device), na močni, prodorni brezžični povezavi, premiku k oz. na »oblake«, na mobilnosti ter izbranih tudi dereguliranih pristopih (povzeto S. Harris).

Značilnosti Odprte učilnice SIRIKT 2013:

Odprta učilnica na Sirikt-u 2013 bo v dvorani Vitranc, v petek, 17. 5. 2013, med 13.30 in 15.30.  Organizirana bo v obliki učnih otokov, nekoliko oddaljenih prostorih za učenje oz. pouk. Učnih otokov bo 12, od tega 8 notranjih in 3 zunanji, s središčem, osrednjim prostorom, ki smo ga poimenovali agora (gr. agora trg, zbor). Na otokih bo vzporedno potekal pouk oz. dejavnosti. V predvidenem času za Odprto učilnico se bo pouk na posameznem učnem otoku izmenjal kar trikrat – trije krogi pouka po 40 minut (glej podroben program Odprte učilnice Sirikt 2013). Posamezen krog pouka v 40 minutah bo vključeval 25 minut, namenjenih pouku, 10 minut diskusiji in 5 minut menjavi med učnimi otoki. V naslednjem krogu se bo dejavnost bodisi ponovila ali zamenjala z drugo. Obiskovalci odprte učilnice bodo lahko prevzemali različne vloge: od povsem aktivnih udeležencev pri pouku oz. dejavnostih otoka, aktivnih opazovalcev pouka (hospitantov), bežnih, površinskih, zvedavih opazovalcev do firbcev.

Tloris Odprte učilnice

Dejavnosti na učnih otokih Odprte učilnice 2013

Notranji učni otok 1

Pokvarjeno računalo = broken calculator  
(pouk matematike z žepnimi računali v osnovni šoli po vertikali in medpredmetno)
Darja Antolin, Mateja Sirnik, Andreja Verbinc, Katja Kmetec, Mateja Puizdar

Pokvarjeno računalo je sklop dejavnosti za drugi, šesti in deveti razred OŠ, kjer bomo z žepnim računalom razvijali številske predstave in pokukali v strukture številskih sistemov ter operacij nad števili. Učili se bomo matematičnih pojmov,  proces učenja bomo vrednotili in primerjali s tradicionalnim učenjem  svinčnik - papir. V zadnjem delu se bomo na različne načine poigravali z enačbami, izrazi, računskimi zakoni, hkrati pa se sporazumevali v tujem jeziku. Preko igrivih aktivnosti z žepnim računalom se bomo navajali na raziskovanje in reševanje problemov.

Notranji učni otok 2

I-učbeniki na pohodu  
(pouk kemije, fizike in matematike s prihajajočimi i-učbeniki na tablicah )
Simona Pustavrh, Robert Repnik, Boris Zmazek

Zajet bo cel spekter dela z i-učbeniki,  od samostojnega učenja  (doma ali v šoli) do učiteljeve uporabe posameznih izsekov enot za doseganje učnih ciljev. Prikazali bomo primere uporabe i-učbenika pri pouku in spodbujali kritičnemu premisleku o učinkovitosti takega dela. Poudarjena bo metodično in didaktično utemeljena uporaba aktivnih slik pri doseganju boljšega razumevanja vsebin skozi vizualizacijo novih pojmov. Sugerirana bo uporaba metode kombiniranega učenja in poučevanja s poudarkom na zaznavanju nivoja interaktivnosti in stopnje refleksivnega učenja.

Notranji učni otok 3

E-povratne informacije

(pouk materinščine z i-tablo in različnimi odzivnimi napravami)
John Collick, Maja Kosta, Mojca Osvald, Marijana Klemenčič Glavica

Urjenje pravopisa z vključitvijo večine čutnih zaznav in hkrati reševanje kviza, s katerim bomo preverili svoje znanje maternega jezika - je to sploh mogoče?
Googlovi zemljevidi, korpusi za slovenščino, elektronska izdaja Slovenskega pravopisa, uporabe programa Socrative - vse z namenom pridobivanja povratne informacije in možnost njenega dopolnjevanja bo osrednja tema dogajanja.
Preizkusili bomo kreiranje kviza in dostop do le-tega. S pomočjo tablic bomo  kviz reševali in na koncu reflektirali statistično obdelane rezultate svojih odgovorov.

Notranji učni otok 4

Podcasti v različnih vlogah

(učenje in poučevanje tujih jezikov s podcasti)
Simona Cajhen, Neva Šečerov, Alenka Andrin

Preizkuslili bomo uporabo podcastov v dveh različnih fazah učnega procesa: v fazi sprejemanja besedila in v fazi uporabe usvojenega znanja. Podcasti torej  odigrajo vlogo izhodiščnega besedila (vir za pridobivanje podatkov) in končnega izdelka (predmet obravnave pri samovrednotenju učnih dosežkov). Opozorili bomo tudi zvočni forum, ki omogoča razvijanje govorne zmožnosti na dano govorno/pisno iztočnico. Le-te bomo naredili sami!

Notranji učni otok 5

Eksperimentalna črna skrinjica

(pouk biologije, fizike in kemije z vmesnikom LabQuest in različnimi merilniki)
Darko Briški

Vas zanima, kaj se bo dogajalo v črni skrinjici oziroma kaj je v njej skrito? To bomo odkrivali z uporabo vmesnikov LabQuest  in z  različnimi merilniki ( npr. merilnik vsebnosti kisika in merilnik vsebnosti ogljikovega dioksida v zraku, merilnik pH, merilnik tlaka itd.) izvajali meritve. Izdajmo le to, da bo v škatli, ne nujno črne barve, skrit naravoslovni eksperiment. To bo nekaj, kar še nihče ni poskusil. Prikazan bo model izkustvenega učenja in za spremembo primer slabe prakse :).

Notranji učni otok 6

Učenje z virtualnim dotikom

(učna ura Kinect v izobraževanju)
Saša Divjak, Matevž Pesek

Ali veste kaj Kinect sploh je? Vas zanima kako deluje? Poznate virtualnega človeka? Se sprašujete, kaj je to vživeto izobraževanje? Odgovore na  zastavljena vprašanja bomo preizkusili in spoznali skozi zanimive didaktične primere tudi simulacijo Eko-sistema, Python, 3D-grafiko in še kaj.

Notranji učni otok 7

LEGO za v razred

(fizikalni eksperimenti (robotika)  z LEGO Education materialom)
Maja Gačnik, Matevž Malej, Alenka Malej, Peter Vrčkovnik

Z uporabo LEGO Edu materialov (uvajanje mehanskih in električnih strojev in Mindstorms NXT) bomo izvajali nekatere fizikalne poskuse. Pregledali in uporabili bomo delovna gradiva, ki so namenjena delu  v razredu ter samostojno izvajali različne vrste aktivnosti z LEGO Edu materialom.

Notranji učni otok 8

Igralni otok za odrasle

(didaktične računalniške igre - od izdeleve do uporabe)
Jože Rugelj, Matej Zapušek


Igranje sicer povezujemo z najmlajšimi, ker pa se tudi "starejši" radi igramo, bomo na igralnem otoku za odrasle organizirali igranje z različnimi vrstami didaktičnih iger. Preizkusili jih bomo, se igraje učili, še bolj zanimivo pa bo, če jih bomo še prej kar sami naredili. Imamo cel spekter možnosti, od enostavnih, kjer zložimo skupaj nekaj animiranih prizorov in napišemo kratko besedilo, do čisto resnih, “pravih” didaktičnih iger,  z uporabo ustreznih orodij, ki bi jih lahko naredili v uri ali dveh.

Zunanji učni otok 1

Iskanje skritega zaklada

(pouk geografije z uporabo GPS naprav)
Tatjana Kikec, Mojca Janžekovič, Mirsad Skorupan

Iskanje skritega zaklada bo zabavno in poučno. Ob tem bomo spoznali rabo  GPS naprav, se usposobili za zajemanja točk stojišč, ustvarjanja poti. Zajete podatke bomo prenesli v Google Zemljo, kje bomo ugotovili po kateri poti smo hodili. Če bomo izbrali neko višjo ležečo točko, bomo izrisali še višinski profil. Kaj pa je skriti zaklad? To naj ostane skrivnost, ki bo znana le iskalcem  tega zunanjega otoka.

Zunanji učni otok 2

Ko je število korakov pomembnejše od števila zadetkov

(pouk športne vzgoje s  kodami QR in merilniki korakov)
Nives Markun Puhan, Janja Polenšek Davidovski,  Robert Pavli

Vas zanimajo prednosti uporabe sodobne tehnologije pri športni vzgoji? Pri tej delavnici bomo preizkusili  možnost uporabe QR kod in merilnikov števila korakov pri športni vzgoji in športnih aktivnostih. Skozi različne elementarne igre bomo spoznali didaktični pristop od lažjega k težjemu. S prilagajanjem pravil iger bomo prikazali prehod od manj do bolj  zahtevnih nalog. Prikazana dejavnost bo preprosta, tako da bo takoj prenosljiva v razred.

Zunanji učni otok 3

To niso navadni, temveč določevalni ključi!

(pouk naravoslovja in biologije z  uporabo določevalnih ključev na mobilnih napravah)
Kristina Prosen, Saša Kregar


Želite doživeti  izkustveno učenja v naravi, podprto z mobilno tehnologijo? Pridite na zunanji učni otok, v kateri bomo spoznali in praktično uporabili interaktivne določevalne ključe za rastline in živali. S pomočjo mobilne tehnologije (tabličnih računalnikov in pametnih telefonov) bodo prikazani modeli (primeri) izkustvenega učenje o naravi v naravi. Poiskati bomo morali »vsiljivca«, ki ne bo spadal med rastline, katerih značilnosti bomo preučevali.

Središče - Agora

V središču Odpre učilnice 2013 - Agori se bomo posvečali refleksijam na dogajanje,  pogledu vase, še posebej pa ga bo letos prežemala  prostovoljnost in dobrodelnost.

Dijakinje in dijaki iz Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, okrašeni z rutami, ki so jim bile podarjene z namenom, da jih ponesejo v svet bodo, v zameno za skromen prispevek z njimi okrasili udeležence Odprte učilnice in jih “okužili” za dobrodelnost. Dijaki verjamejo, da je v naših srcih še dovolj prostora in da je v naših  življenjih še dovolj časa za nove zgodbe prostovoljstva. Prostovoljstvo se z idejo močno navezuje na “filozofijo” Odprte učilnice, sproža pogumno odstranjevanje najrazličnejših ovir med nami, spodbuja nove povezave za  kulturo sobivanja in je nosilec sprememb v skupnosti. Naj nas zavzetost in zgled dijakov spodbudi, da se ob vrnitvi domov, povežemo z drugimi ustanovami in vsi skupaj združimo prostovoljsko energijo za dobrobit nas vseh.

Program odprte učilnice.


Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK