SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 1081

S »KLIKOM« DO POVRATNE INFORMACIJE O ZNANJU

One »click« to the feedback

Saša Kregar, Simona Slavič Kumer
ZRSŠ

Povzetek

Za učitelje biologije, ki poučujejo v osnovni šoli,  vsako leto izvedemo študijska srečanja. Zaradi večjih vsebinskih posodobitev učnega načrta za biologijo, je glavni poudarek študijskih srečanj namenjen uvajanju posodobljenega učnega načrta in predstavitvi primerov vezanih na te posodobitve. Z željo, da bi učitelji osmislili pomen vseh faz učnega procesa,  namenjamo velik poudarek tudi preverjanju znanja. Učiteljem pripravljamo različne primere  preverjanj znanja ter nabore vprašanj in nalog, ki spodbujajo, da učitelji pri preverjanju upoštevajo taksonomsko strukturiranost nalog, izkoristijo možnost individualizacije in da zastavijo naloge čim bolj interaktivno. Učiteljem sva  predstavili možnosti in prednosti ter pomanjkljivosti izvedbe preverjanja znanja, v spletnem okolju moodle. Pripravili sva kviz, sestavljen iz nabora vprašanj in nalog različnega tipa, ki sledijo ciljem posodobljenega učnega načrta in  so taksonomsko raznolika. Kviz omogoča individualizacijo v smislu izbora nalog in kvalitetno povratno informacijo, tako za učenca kot tudi za učitelja. Učitelji so na študijskem srečanju kviz preigrali, pozvali sva jih k komentiranju kviza in na podlagi njihovih povratnih informacij sva kviz ustrezno dopolnili. Učitelji so kviz dobro sprejeli, nekateri so ga že v letošnjem šolskem letu uporabili pri pouku. Ugotavljava, da je kviz učitelje spodbudil k preverjanju znanja v spletni učilnici s programskim orodjem moodle.

Ključne besede: moodle kviz, preverjanje znanja, povratna informacija, individualizacija.

Abstract

For the biology teachers working in primary schools we organize study meetings on a yearly basis. Due to larger modifications of the curriculum the main purpose of the abovementioned meetings is to make way for the changes to be introduced and to present some practical examples of the improvements made. As we want the teachers to recognize the importance of all phases of learning, we put great emphasis on the assessment of knowledge. Therefore we present them with different ways of assessment by using numerous sets of various exemplary questions that we have developed to give the teachers the basic guidelines on taxonomical organization of the assessment questions, interactive approach to the making of such questions, and utilization of all the options regarding individualization. With the help of the Moodle E-learning platform we have prepared a quiz consisting of various types of questions and tasks, all following the guidelines of the renewed curriculum. We have also made the teachers aware of the basic characteristics, advantages and drawbacks of this kind of assessment. The quiz itself enables a great level of individualisation as far as the tasks are concerned and can at the same time offer useful feedback to both sides – the student and the teacher.  The teachers at the meeting tested the quiz themselves and we also encouraged them to give us their opinion on what could still be improved. Taking their invaluable feedback into account, we made some final improvements of our quiz. The teachers’ reactions to the final product were generally very positive and some of them did not hesitate to use it during the lectures. We are happy to find out that the quiz encouraged the teachers to test their students’ knowledge with the help of the Moodle E-learning Platform.

Keywords: Moodle quiz, assessment, feedback, individualisation.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK