SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1050

SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI S POMOČJO ANIMACIJE

Stimulating creativity with the help of animation

Anita Smole, Sonja Strgar
Osnovna šola Vide Pregarc

Povzetek

V prispevku je predstavljena dejavnost učenca, ki je sledila glavnemu cilju, in sicer razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti pri nadarjenem učencu 8. razreda. Učenec je reševal odprt problem, in sicer, kako na zanimiv način z animacijo prikazati del snovi, ki se jo učijo učenci v 3. razredu pri spoznavanju okolja. V procesu iskanja rešitve je preizkusil programe Microsoft GIF Animator, PhotoScape, MonkeyJam, SAM Animation in na koncu z zadnjim izdelal animacijo. Med učencem in učiteljicama se je pri tem sodelovanju vzpostavil mentorski odnos. Učenec je pri delu pokazal ustvarjalnost, vzpostavil je kritičen odnos do uporabljenih programov in dosegal višje ravni učenja. Pri končni evalvaciji pa je izrazil željo po še podobnih priložnostih za delo z animacijami.

Ključne besede: ustvarjalnost, spodbujanje, nadarjeni učenci, individualen pristop, animacija.

Abstract

The article presents activities that were carried out for developing and stimulating creativity of a highly talented 8th class student. The student examined the problem how to show part of the subject that is learnt at Science in the 3rd class. The student did this with the help of animation. While solving the problem, the student tried out different software such as Microsoft GIF Animator, PhotoScape, MonkeyJam and SAM Animation. The student finally decided to use SAM Animation. A real mentor – student relationship developed between the student and the teachers. The student showed great creativity while also learning to critically judge used software and thus acquiring higher level of learning. After final evaluation the student expressed a desire to further work on such projects.   

Key words: creativity, stimulating, talented student, individualistic approach, animation.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK