SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1089

NE/SMISELNA UPORABA IKT SREDSTEV PRI DELU Z OTROKI V VRTCU

No/meaningful use of ICT in the work with children in kindergarten

Karmen Usar, Urška Stritar
Zavod RS za šolstvo

Povzetek

V slovenskih javnih vrtcih se vse pogosteje uporablja IK sredstva tudi pri delu z otroki. V letu 2011 je Zavod republike Slovenije za šolstvo, Oddelek za predšolsko vzgojo, izvedel raziskavo, s katero smo ugotavljali smiselnost in varnost uporabe teh sredstev. Z njo smo želeli pridobiti tudi vpogled, katera IK sredstva so najpogosteje uporabljena pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki.
Raziskava je potekala v slovenskih javnih vrtcih, v 158 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja ter v kombiniranih oddelkih. Sodelovale so vzgojiteljice, ki jim je uporaba IK sredstev močno področje in so v namen raziskave načrtno uporabile IK tehnologijo.
Raziskava »Ne/smiselna uporaba IK sredstev pri delu z otroki v vrtcu« je bila prva tovrstna raziskava na področju predšolske vzgoje v vrtcih v Sloveniji. Pokazala je, da so slovenski javnih vrtcih zaposlene strokovne delavke, ki znajo rokovati z IK sredstvi pri VIZ-delu z otroki ter ta sredstva znajo tudi smiselno in varno uporabljati. Ključno pa je spoznanje, da so za izvajanje tovrstnih dejavnosti potrebne pedagoške in digitalne zmožnosti odraslih, oplemenitene z ustreznim odnosom strokovnih delavcev do otrok in predšolskega področja.

Ključne besede: otrok, vrtec, IK sredstva, smiselna uporaba, pogoji.

Abstract

In Slovenian kindergartens ICT is used more and more frequently. In 2011 the National Education Institute of the Republic of Slovenia, Preschool Education Section performed a research with the main objective to determine if such technology is meaningful and safely used. Another objective was to find out what kind of ICT is mostly used during the educational work with children in the kindergartens.
The research has been performed in Slovenian public kindergartens in 158 classes of the first and second age groups and in combined classes. Teachers, who are good in the use of such technology, were chosen to take part in the research. For the purpose of this research they have intentionally used such technology.
This was the first research of that kind in kindergartens in Slovenia. It has shown that in Slovenian public kindergartens there are teachers, who are able to use ICT in the educational process. They are also able to use it meaningful and safely. The most important finding is however that such practice requires  teaching skills and E-competences supplemented with the proper attitude towards children and preschool education.

Keywords: child, preschool, meaningful use, working condition.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK