SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 1062

PROJEKTNO SODELOVALNO DELO PRI KEMIJI Z IKT

Project Based Learning in Chemistry with ICT

Rafaela Kožlakar
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
 

Povzetek

Posodobljen učni načrt za kemijo v gimnazijah narekuje pri obravnavi učnega sklopa  Lastnosti izbranih elementov in spojin v bioloških sistemih sodelovalno projektno delo. V prispevku so predstavljene kratke teoretske osnove sodelovalnega projektnega dela s poudarkom na uporabi  IKT orodij v podporo realizaciji ciljev učnega načrta. Osrednji del prispevka je namenjen opisu izvedbe sodelovalno projektnega dela s podporo IKT ter ovrednotenje dodatne didaktične vrednosti uporabe orodij IKT pri projektnem delu.

Ključne besede: sodelovalno projektno delo, IKT, kompetence, kemija.

Abstract

The updated curriculum for chemistry in secondary schools (grammar schools) requires project based  learning for the following unit: the characteristics of chosen elements and fusions in biological systems. Our paper presents a short theoretical basis about project based  learning with special emphasis on the use of ICT to meet the objectives of the curriculum. The central part of this paper describes the implementation of the problem based  learning with ICT support. It also evaluates the added didactic value of the use of ICT tools in project work

Keywords: project based  learning, ICT, competences, chemistry.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK