SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 930

UGOTAVLJANJE DIGITALNIH KOMPETENC PRI UČITELJIH RAZREDNEGA POUKA

Identify digital skills by primary school teachers

Tine Pajk
Osnovna šola Muta
 

Povzetek

V prispevku je predstavljeno ugotavljanje digitalnih kompetenc pri učiteljih razrednega pouka. Digitalne kompetence uvrščamo med osem ključnih kompetenc, ki jih je sprejela Evropska unija. Definicija digitalne kompetence učitelju ne ustreza, saj pisana na osnovni ravni. Definicijo je treba za učitelja razširiti na splošno-profesionalni nivo in na specialno-profesionalni nivo učitelja. Osnovni nivo je splošen vsem državljanom. Splošno-profesionalni nivo je splošen vsem učiteljem, saj morajo pri tem nivoju uporabljati elektronsko zbornico, kot način obveščanja. Specialno-profesionalni nivo je odvisen od predmeta, ki ga učitelj poučuje. Pri tem nivoju mora učitelj za svoj predmet poznati računalniške programe, simulacije, animacije, računalniška učila, itd.
Ugotavljanje digitalnih kompetenc je potekalo s pomočjo spletne ankete dvakrat zaporedoma (aprila 2012 in januarja 2013). Na spletno anketo se je aprila 2012 odzvalo okoli petsto učiteljev. Anketo, ki smo jo izvajali meseca januarja pa je izpolnilo le dvesto učiteljev. V anketi nas je zanimalo, katero strojno, programsko-didaktično opremo učitelji uporabljajo pri pouku (matematika, slovenščina). Zanimalo nas je tudi, s katerimi virtualnimi okolji komunicirajo, koliko ur na teden uporabljajo IKT (informacijsko-komunikacijsko tehnologijo) pri pouku za ponavljanje, utrjevanje in usvajanje nove snovi. Rezultate med letoma 2012 in 2013 pa bomo med seboj primerjali.

Ključne besede:
osnovna šola, razredni pouk, poučevanje, digitalne kompetence, informacijsko-komunikacijska tehnologija.

Abstract

This paper is presented to determine the digital competence in teachers' competencies. Digital competences are ranked among the eight key competences, adopted by the European Union. The definition of digital literacy teacher does not fit, since the written at a basic level. The definition is necessary for the teacher to extend the generally-professional level and special-expert level of the teacher. The basic level is common to all citizens. General-professional level is common to all teachers at this level must use electronic Chamber of Commerce, as a way of communication. Special – expert level depends on the object that teacher taught. At this level the teacher for your subject knowledge of computer programs, simulations, animations, computer learning, etc.
Detection of digital competence is held by means of an online survey twice in succession (April 2012 and January 2013). On the online survey in April 2012, responded about five hundred teachers. We carried out a survey of the month is to meet only two hundred teachers. In a poll of us cared about which hardware, software-educational software for teachers to use in the classroom (math, Slovenian). Interested in us is also to virtual environments to communicate, how many hours per week using ICT (information and communication technology) in education for the repetition, the consolidation and the acquisition of new materials. Results between 2012 and 2013 will be compared with each other.

Keywords:
primary school, classroom teaching, teaching, digital skills and information-communication technology.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK