SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1095

RAZUMEVANJE MATEMATIKE Z UPORABO IKT

Understanding mathematics with ICT

Mojca Suban Ambrož
Zavod RS za šolstvo, OE Novo mesto
 

Povzetek

V prispevku bomo obravnavali nekatere vidike uporabe IKT pri razvijanju razumevanja pri matematiki. S teoretičnega vidika predstavimo, kaj pomeni razumevanje v sodobnih teorijah učenja in kaj pomeni razumeti matematiko. Opišemo, kakšna je vloga tehnologije pri učenju in poučevanju matematike. Skozi študijo primera o uporabi elektronskih preglednic pri reševanju problemske naloge razdelamo, na kakšen način uporabljena tehnologija vpliva na izgrajevanja znanja in razumevanje matematike. Predstavimo nadaljnje primere za preiskovanje z elektronskimi preglednicami.

Ključne besede: matematika, razumevanje, elektronske preglednice, reševanje problemov.

Abstract

The article adresses some aspects of using ICT in the case of developing and understanding mathematics. From teoretical point of view the meaning of understanding in modern teories of learning is presented and the meaning oh understanding in mathematics. The role of technology in teaching and learning mathematics is described. Case study about using electronic spreadsheets when solving mathematical problem is used to analyse the impact of ICT on building knowledge and mathematical understanding. Some examples for exploration with the use of electronic spreadsheets are offered.

Keywords: mathematics, understanding, electronic spreadsheets, problem solving.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK