SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 1012

SODELOVALNO KONSTRUKTIVISTIČNA METODA UČENJA PRI POUKU RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V SREDNJIH STROKOVNIH ŠOLAH

Collaborative constructivistic teaching method in computer science courses at professional high schools

Gregor Mede
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
 

Povzetek

Namen prispevka je prikazati učinkovitost sodelovalno-konstruktivistične metode poučevanja strokovnih predmetov računalništva v programih srednjega strokovnega izobraževanja. Ta način poučevanja smo poskusno uvedli pri predmetu Upravljanje informacijsko komunikacijskih sistemov, v programu tehnik računalništva. Izbrali smo temo brezžična omrežja. V prispevku smo opisali potek pouka za izbrano temo pri dveh skupinah dijakov. Pri eni smo izvedli pouk na klasičen način, pri drugi na sodelovalno-konstruktivističen. Na koncu smo zbrali odzive dijakov na nov način poučevanja.
Ugotovili smo, da je sodelovalno-konstruktivističen načina poučevanja učinkovit za dosego trajnejšega znanja dijakov in jih na daljši rok bolj pripravi na situacije, ki jih čakajo na delovnem mestu. Prav tako je pomemben sodelovalni del tega načina poučevanja, saj pri dijakih razvija socialne spretnosti, ki jih pri delu na projektih uporablja vsak tehnik računalništva. Odzivi dijakov so bili mešani. To je predvsem  posledica tega, da niso bili navajeni tega načina dela. Boljšim dijakom je ta način dela bolj ustrezal, veseli so bili tudi izrečenih pohval. Tisti malo slabši bi še vedno raje videli, da jim učitelj poda rešitev. Menimo, da bi pri daljšem obdobju uporabe tega načina poučevanja dosegli še boljše odzive dijakov, ki pa so bili tudi zdaj zadovoljivi.

Ključne besede: sodelovalno-konstruktivistično učenje, problemsko učenje, e-učilnica, e-gradiva.

Abstract

Abstract The purpose of the contribution is to demonstrate efficiency of collaborative and constructivistic approach to teaching computer science on the high school level of education. This approach is introduced in field of computer networking, regarding topic of wireless networks. In the contribution we describe how lessons regarding the chosen topic were held for two different groups of students. In one group, we carried out lessons in the traditional way, with another we used the collaborative-constructivist approach. In the end we collected the responses of students to the new way of teaching.
We found that the collaborative-constructivist teaching approach is an effective way of achieving longer lasting knowledge of students and better preparing them for situations that await them in the workplace. The collaborative part of teaching is also important as it helps students develop social skills which a computer technician needs when working on projects. The responses of students were mixed. This is mainly due to the fact that they were not used to this way of learning. This method is more suitable for better students, they were also pleased by the teacher's compliments. Those who lacked knowledge prefer the teacher handing them a solution. We believe that the longer use of this approach to teaching would show better responses for all students, although the results were satisfactory.

Keywords: collaborative-constructivist learning, problem-based learning, e-classroom, e-learning materials.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK