SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1037

RAZVIJANJE BRALNIH UČNIH STRATEGIJ Z IKT-JEM V 3. RAZREDU OŠ

Developing reading strategies for learning with the help of it in the 3rd class of primary school

mag. Anita Smole, Sonja Strgar
Osnovna šola Vide Pregarc

Povzetek

V prispevku je predstavljena dejavnost, katere osrednji cilj je bil dvigovanje motivacije za branje in spoznavanje različnih bralnih strategij pred branjem, med in po njem pri učencih 3. razreda s pomočjo uporabe IKT-ja. Dejavnosti so bile izvedene pri rednem pouku in pri urah dodatnega pouka. Učiteljici sta pripravili e-dejavnosti, najbolj dejavni pa so bili pri učnem procesu učenci. Seznanili so se z naslednjimi bralnimi strategijami in aplikacijami: 1ka, izdelovanje pojmovne mreže s pomočjo programa FreeMind, z aplikacijo QUIA pa so obravnavali strategijo dopolnjevanja manjkajočih podatkov, strategijo določanja zaporedja dogajanja v besedilu ter strategijo za razvijanje besedišča – izdelovanje lastnega slovarja. Dejavnosti so bile ciljno naravnane, učence so usmerjale na raven metaučenja. Spoznane strategije pa bodo lahko učenci uporabljali tudi sami, ko bodo kasneje še večkrat brali z namenom učenja.

Ključne besede: motivacija za branje, bralne strategije, učenci 3. razreda, IKT, QUIA.

Abstract

The main task of this article is to present activities that raise motivation for reading and to show different reading strategies before, while and after reading. The activities were done in the 3rd class and with the help of IT. The activities were carried out during regular and additional lessons. The teachers prepared e-activities where students were the focal point of the learning process. The students were acquainted with the following reading strategies and software: 1ka, how to make mind-maps with the help of FreeMind software. The students used QUIA software to learn strategies such as inserting missing information, determining the sequence of events and developing vocabulary – creating their own dictionary. The activities were goal-oriented in that the students were focused on metalearning The strategies, that the students became acquainted with, will help them later in life while reading for learning.    

Key words: motivation for reading, reading strategies, 3rd class students, IT, QUIA.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK