SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 973

VIRTUALNE ZGODBICE in VSEŽIVLJENJSKE KOMPETENCE Z ROKO V ROKI

Virtual stories and life-long competences working hand in hand extract

Mateja Slevec
OŠ Marije Vere, Kamnik
 

Povzetek

Tako kot nam informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) pomaga v vsakdanjem življenju, lahko pomaga tudi učitelju podaljšanega bivanja pri zagotavljanju kvalitetnejšega in zanimivejšega pouka. Najpomembnejše je, da je uporabljena v prid učencev. IKT učiteljem ponuja veliko možnosti na področju razvijajanja kompetenc učencev, ne samo digitalnih temveč tudi vseh ostalih t. i. vseživljenjskih. V prispevku opisujem  uporabo IKT pri delu v podaljšanem bivanju (PB). Praktični del v obliki usmerjenega prostega časa je bil izpeljan v četrtih razredih z uporabo programa za interaktivne animacije ALICE3. Program je brezplačen in dostopen na svetovnem spletu. Uspešnost vodenih dejavnosti pa sem preverila z analizo izdelanih animacij in z anketo med učenci. Učenci so ciljno naravnano delo za računalnikom pohvalili ter poudarili, da igranje računalniških igric v PB ne pogrešajo in si želijo spoznati še kakšen program, več kot polovica je bila mnenja, da imajo še ogromno idej za izdelavo interaktivnih zgodbic.

Ključne besede: Vseživljenjske kompetence, interaktivne pravljice, projektno delo.

Abstract

The information communication technology nowadays helps the teachers in the Daily extension care to prepare more interesting and useful lessons. This technology is very useful in everyday life as well. It is very important to use the technology in the pupils' advantage, because it enhances, not only digital, but more importantly general and life-long competences. Teachers have many possibilities to use different methods and strategies in the classroom which allow the pupils to develop the previously mentioned competences. In my article I'm trying to describe the use of the technology in the classroom.  For the practical part of the research I used the program for the interactive animation ALICE 3 with the group of the 4th grade pupils. The program is free and available on the World Wide Web. Later on, I checked the results of the monitored activities by analysing  the created animations and comparing the  pupils' survey results. More than half of the opinion was that there's a lot of ideas to create interactive stories.
 
Key words:  life-long competences, interactive stories, project work.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK