SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 1048

PRIMER UPORABE LISTOVNIKA V PRVEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE

Example use of e-portfolio in the first educational period of primary school

Tanja Nedeljko, Valerija Gavez, Matej Sužnik
OŠ Ljudski vrt Ptuj

Povzetek

Enostavnost uporabe in dostopnost novih tehnologij in z njimi povezanih projektov, ustvarja veliko priložnosti za kreativnost učiteljev v slovenskih šolah. Katere pa lahko v veliki meri pripomorejo tudi k uspešnejšemu sodelovanju z učenci in njihovimi starši. Eden izmed teh je tudi elektronski listovnik oz. portfolio.
V prispevku želimo prikazati način uporabe listovnika v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju osnovne šole, listovnik (portfolio) učenca kot način sodelovanja s starši in spremljanja napredka posameznega otroka. S tem ciljem odgovorimo na dve ključni vprašanji, in sicer kako poteka napredek ter delo posameznika in kakšno vlogo ima v teh procesih oblikovanje portfolia v sodelovanju s starši? Naš cilj je lažje spremljanje učenčevega razvoja s strani učitelja ter staršev, kateri pa bi se nadaljeval skozi vso osnovno šolo in naprej. Elektronski listovnik smo zasnovali s pomočjo spletne aplikacije Listovnik (http://listovnik.sio.si) za vsakega učenca posebej. Vsebuje učenčeve osnovne podatke, njegovo delo v sliki, interesne dejavnosti katere obiskuje v tekočem šolskem letu ter tekmovanja katerih se je udeležil.
Starši so nad takšnim sodelovanjem navdušeni, saj lahko napredek in delo svojega otroka spremljajo veliko bolj celovito in v realnem času.
 
Ključne besede: elektronski listovnik, Mahara, napredek učenca, sodelovanje s starši.
 

Abstract

The simplicity of use and the availability of new technologies and projects connected with them, creates a number of opportunities for teachers' creativity in Slovene schools. Some of those can greatly attribute to more successful cooperation with pupils and their parents. One of them is also the e-Portfolio.
The article presents the way of use of e-Portfolio in the first educational period of primary school, the e-Portfolio of a pupil as a way of cooperation with parents and monitoring of  pupils’ progress. With this aim in mind we answer two key questions -  how progress and work of a certain individual evolves and what role the creation of a portfolio in those processes plays. Our goal is to make the monitoring of pupil's progress from teacher's and parent's perspective easier, which could also be carried out throughout primary school and on. We have designed the e-Portfolio by using the web application »Listovnik« (http://listovnik.sio.si), for each pupil separately. It contains pupil's personal data, his work in picture, extracurricular activities he visits in a current school year and competitions he took part in.
Parents are excited over such cooperation because they can monitor their child's success much more intensely and accurately.

Key words: e-Portfolio, Mahara, pupil's progress, cooperation with parents.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK