SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 1059

IKT V PODPORO RAZLIKAM V UČNIH STILIH ZA DOSEGANJE USTREZNIH  TAKSONOMSKIH RAVNI IN TRAJNEJŠEGA ZNANJA

ICT support differences in learning styles to achieve relevant taksonomy levels and long-term knowledges

mag. Andrej Kociper
OŠ Cerkvenjak–Vitomarci

Povzetek

Članek opisuje možnosti individualizacije pouka, ki jo omogoča IKT tehnologija,  za spodbujanje aktivne vloge učenca pri doseganju višjih taksonomskih ravni in s tem trajnejšega znanja. Ustrezno poznavanje taksonomskih ravni omogoča izdelavo ustrezne programske opreme – učnega okolja glede na posamezne učne stile učečega. Avtor v članku nakazuje na pojavnost nove učne teorije t.i. konektivizem, ki se v nasprotju s kognitivno teorijo, opira predvsem na mreženje resursov znanja v današnji digitalni dobi in možnosti njene uporabe glede na učne potrebe. Ob koncu članka avtor opiše primer sistema, ki je bil zgrajen z uporabo taksonomij in podpira štiri pristope poučevanja. Potrditev zanesljivosti taksonomij se opravi na podlagi analize povratnih informacij študentov in oblikovalcev sistema.

Ključne besede: individualizacija pouka, konektivizem, računalniško podprto učno okolje, taksonomija, učni stili.

Abstract

The article describes possibilities of the individualization of a lesson, which is provided by ICT to promote the student active role in achieving higher taxonomic levels for long-term or permanent knowledge. Appropriate knowledge of the taxonomic levels is provided by making the appropriate software - learning environment according to individual learning styles of the learner. The author suggests the incidence of new learning theory so-called Connectivism, which unlike the cognitive theory, relies primarily on the knowledge networking resources in today's digital age and the possibility of its application in relation to the learning needs. At the end of the article the author describes an example system that was built using taxonomies and supports four teaching approaches.  Confirmation of the reliability of taxonomies is based on analysis of feedback from students and system designers.

Keywords: class individualization, connectivism, Computer-Based Courseware, taxonomy, learning style.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK