SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1051

UPORABA INTERAKTIVNIH VEČPREDSTAVNIH VSEBIN PRI POUKU TUJEGA JEZIKA

The Use of Interactive Multimedia at Foreign Language Teaching

Špela Novljan Potočnik, Irena Prašnikar
Gimnazija Litija

Povzetek

Tradicionalni jezikovni pouk je sestavljen iz štirih veščin – bralno in slušno razumevanje ter pisno in govorno sporočanje, ki že v osnovi vsebuje interaktivne elemente (odgovori na vprašanja, dialogi, igranje vlog). Z uporabo modernih IKT pripomočkov in tehnologij sva stopnjo interaktivnosti bistveno povečali in s tem naredili pouk še zanimivejši in privlačnejši. Na ta način sva dvignili motivacijo dijakov za učenje in povečali aktivno vlogo večjega števila dijakov v razredu. Dijaki so bolj doživeto spremljali pouk in bili pri njem aktivnejši. Tako pridobljeno snov so si tudi veliko bolje in trajneje zapomnili.
Članek opisuje uporabo interaktivnih iger, kvizov, sinteze govora, aplikacij Google Maps in Street View pri učenju tujih jezikov na primeru simulacije orientacije v mestu.

Ključne besede: interaktivnost, igre, sinteza govora, Google Maps, Street View.

Abstract

Traditional language teaching comprises four skills – reading, listening, writing and speaking skills which originally include some interactive elements (answers to questions, dialogues, role plays). Using modern information and communication technology, we significantly raised the level of interactivity and consequently made lessons more interesting and attractive; we ware able to increase the students' learning motivation and raise their active participation in the class. Being taught in this way, students felt better involved in the work and more active, therefore they memorized more efficiently and permanently.
This article describes the use of interactive games, quizzes, speech synthesis, Google Maps and Street View applications to foreign language teaching with the orientation in town simulation.

Keywords: interactivity, games, speech synthesis, Google Maps, Street View.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK