Sirikt2010 > Predstavitev

SirIKT 2010 - Kranjska Gora, 14. do 17. april 2010

Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT.

       

SirIKT 2010 so sestavljale naslednje konference:

 • Videokonferenca je največja slovenska videokonferenca, na kateri učenci in dijaki  predstavljajo svoje projekte (13. 4. 2010). Za urnik videokonference kliknite tukaj, posnetek videokonference je tukaj.
 • Konferenca Arnes združuje uporabnike različnih ravni izobraževanja, raziskovanja in kulture v uporabi novih tehnologij, omrežnih storitev in tehnološke podpore pri mednarodnem sodelovanju (14. 4. 2010 v Kranjski Gori).
 • Konferenca "Na poti k e-kompetentni šoli" za 21. stoletje z uporabo IKT na vseh stopnjah izobraževanja od vrtca do univerze (15. in 16. 4. 2010 v Kranjski Gori).
 • Konferenca "Na poti k e-kompetentni šoli", sekcija Vodenje je namenjena vsem ravnateljem, ki želijo višji in kakovostnejši nivo informatizirane šole (16.4.2010 v Kranjski Gori).
 • Usposabljanje sodelavcev projekta E-šolstvo (17. 4. 2010 v Kranjski Gori).
 • KONFeT ali eTwinning konferenca združuje učitelje, ki IKT in mednarodno sodelovanje vključujejo tudi v svoj pouk. To bo tudi priložnost za podelitev nagrad za najboljše eTwinning projekte (12. 4. 2010 v Ljubljani).
  • Prispevki na konferencah so bili predstavljeni v obliki plenarnih predavanj, simpozijskih in kratkih predstavitev, delavnic, plakatov in sponzorskih predstavitev.

   SirIKT je priložnost za izmenjavo izkušenj med vsemi pedagoškimi delavci, učenci in dijaki, ki pri svojem delu uporabljajo sodobna orodja digitalne dobe. 

   Sirikt 2009
   Sirikt 2008
   Sirikt 2007

  Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport. Copyright © - ARNES, avtor znaka - Tomaž Lavrič