SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 948

ŠOLSKE TISKOVINE – SINERGIJA SODOBNE TEHNOLOGIJE IN SODOBNIH UČNIH PRISTOPOV

School printed material – a synergy of modern technology and modern learning approaches

Monika Kovačič
I. osnovna šola Žalec

Povzetek

V prispevku je predstavljena osmišljena uporaba IKT in programa Publisher iz osnovne programske opreme Microsoft Office v vlogi učnega pripomočka, ki učence v procesu učenja spodbuja k aktivni vlogi. Sodobna tehnologija in njena osnovna programska oprema je bila smiselno uporabljena kot učni pripomoček pri oblikovanju šolskih tiskovin. Učenci so z njegovo pomočjo oblikovali šolski časopis, šolsko glasilo in nekatere druge šolske tiskovine. S tem sem pritegnila učence k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju in izdelavi šolskega časopisa, hkrati pa so osvojili zahtevana znanja in veščine izbirnega predmeta vzgoja za medije: tisk.

Ključne besede: šolske tiskovine, pisno sporočanje, sodobni učni pristopi, izbirni predmet vzgoja za medije: tisk, Microsoft Office Publisher.

Abstract

In this article the usage of IKT and Publisher programme, from basic Microsoft Office software, is presented. It is in the role of learning accessory that encourages learners to be active. Modern technology and its basic software were sensibly used as a learning accessory at designing school printed material. With its help learners designed a school newspaper, school newsletter and some other school printed material with. I have motivated learners and encouraged them to be active in designing and producing a school newspaper. At the same time they have adopted required knowledge and skills of elective subject called media education: print.

Key words: school printed material, written communication skills, modern teaching approaches, elective subject called media education: print, Microsoft Office Publisher.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK