SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1033

RAZVIJANJE PROSTORSKIH PREDSTAV Z GOOGLE ZEMLJO

Diveloping spatial imagination by using Gooogle Earth

Tatjana Kikec

Povzetek

V prispevku predstavljamo možnosti uporabe programa Google Zemlja pri pouku geografije v osnovni in srednji šoli. Program obsega interaktivni zemljevid Zemlje, ki ga odlikujejo zelo kvalitetni satelitski posnetki in možnost raziskovanja reliefa v 3D pogledu. Program je v slovenskem jeziku in je zelo preprost za uporabo, kar povečuje njegovo uporabnost pri pouku. Pri pouku geografije ga uporabljamo za vizualizacijo in prostorsko umestitev (3D pogled) različnih reliefnih oblik, opazovanje časovnih sprememb v pokrajini, raziskovanje neba, Marsa in Lune, za prenos in prikaz z GPS-om prehojene poti na terenu, načrtovanje poti in postankov terenskega dela, šolske ekskurzije in drugo. Z njegovo uporabo pri pouku učenci/dijaki razvijajo veščine uporabe interaktivnih zemljevidov, sposobnost orientacije na zemljevidu, pridobivajo potrebne prostorske predstave, se urijo v branju grafov in v selektivnem iskanju želenih podatkov in informacij. Učitelji si olajšamo iskanje dodatnih gradiv, hkrati pa pomembno obogatimo in popestrimo pouk. Kljub priporočilu uporabe programa v učnem načrtu za geografijo v gimnazijah je le-ta še vedno razmeroma slabo poznan med učitelji, zato smo ga vključili v enega izmed seminarjev v okviru projekta E-šolstvo.

Ključne besede: Google Zemlja, geografija, izobraževanje, e-kompetence, prostorske predstave.

Abstract

The paper introduces the opportunities of using Goggle Earth during geography lessons at primary and secondary schools. The program includes an interactive Earth map with high-quality satellite footages and the possibility of exploring the surface in a 3D view. The use of the program operating with the Slovene language is more than easy, which increases its use during school lessons. During geography lessons, it is used for visualisation and spatial organisation (3D view) of different surface shapes, for observing temporal changes within a landscape, for exploring the sky, Mars, Jupiter, and the Moon, for transmitting and introducing GPS data of a certain path, for planning directions and stops of a certain field work or school excursion etc. By using the program, pupils and students develop their skills of using interactive maps; upgrade their map orientation, gain important spatial imagination, increase graphical understanding, and selective search of data and information. Teachers have fewer problems with finding additional materials, and can make their lessons more interesting. Although the use of the program is recommended by the school curriculum plan for geography lessons at gymnasiums, it is not very known among teachers. Due to the current situation the program was included into one of the seminars of the e-Schooling Project.

Keywords: Google Earth, Geography, Education, e-Competences, Spatial Imagination.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK