SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 953

UPORABA SPLETNE UČILNICE PRI POUKU V KOMBINIRANEM ODDELKU PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

Use of a virtual classroom in the composite class in a special school

Mateja Ivanuša
Osnovna šola Kozara Nova Gorica

Povzetek

V prispevku želim predstaviti vključevanje spletne učilnice v pouk kombiniranega oddelka na osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom. Kombinirani pouk ima posebnosti, ki pogosto neugodno vplivajo na učence s posebnimi potrebami. V prispevku je tako predstavljena uporaba spletne učilnice pri pouku družboslovja in slovenščine, s katero sem poskušala omejiti neugodne vplive kombiniranega pouka ter hkrati učencem nuditi kakovosten in sodoben pouk. Spletna učilnica pri učencih s posebnimi potrebami spodbuja samostojno delo in jim lahko nudi podporo pri premagovanju težav.

Ključne besede: učenci s posebnimi potrebami, osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom, kombinirani oddelek, spletna učilnica.

Abstract

In this article I wish to present the integration of a virtual classroom into the lessons of a composite class in a special school. The combined class lessons have the specifics that often adversely affect students with special needs. This article presents the use of a virtual classroom in the teaching of social sciences and Slovene, with which I have tried to limit the adverse effects of the combined class lessons and at the same time offer the students high-quality, modern lessons, with the use of a virtual classroom. The virtual classroom for students with special needs promotes independent work and can offer them support in overcoming the problems.

Keywords: students with special needs, special school, combined class lessons, virtual classroom.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK