SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 1117

DOSTOP DO RAZISKAV IN PODATKOV O IZOBRAŽEVANJU

Access to research and data on education

Katja Kuščer
Zavod RS za šolstvo
 

Povzetek

V poplavi informacij na svetovnem spletu je danes potrebna dobra organizacija pri iskanju virov. V ta namen so v prispevku predstavljene institucije, podatkovni portali, mreže in organizacije, ki so dostopne preko svetovnega spleta in se ukvarjajo tudi s področjem izobraževanja. Med institucijami so Evropska in Svetovna raziskava vrednot skupaj z Atlasom evropskih (in svetovnih) vrednot, Mednarodna splošna družboslovna anketa, Evropska družboslovna raziskava, Eurobarometer, med portali oz. podatkovnimi arhivi, prek katerih pridobivamo podatke iz raziskav, so Arhiv družboslovnih podatkov, GESIS s katalogom ZACAT, portal CESSDA; omenimo še Svetovno banko podatkov, Evropski sklad in Meduniverzitetni konzorcij za politično in družbeno raziskovanje. Mreže in organizacije, ki se ukvarjajo z raziskavami s področja izobraževanja, zagotavljajo bolj uradne podatke. Tu so opisani Eurydice, IEA, OECD, Eurostat, Statistični urad RS, UNESCO in CEDEFOP. Podatkov je res ogromno, a če vemo, kje jih najti, lažje spremljamo področje, ki nas zanima. Kadar že imamo teoretično osnovo, a iščemo empirično podporo s podatki, lahko ta seznam pripomore k večji hitrosti in kakovosti, saj so v določenih situacijah pridobljeni podatki lahko bolj reprezentativni in manj zamudni kot ustvarjanje lastne ankete.

Ključne besede: viri podatkov; raziskave; predstavitev institucij, portalov in omrežij.

Abstract

When searching for specific information in the extensive data pool of the World Wide Web, we need to be well organised. For this purpose, this paper presents a list of institutions, data portals, networks and organisations, which are available on the internet and also cover the field of education. Examples of such institutions are the European and World Value Surveys with the Atlas of European Values, the International Social Survey Programme, the European Social Survey and Eurobarometer. The list of portals that provide research data includes the Social Science Data Archive, GESIS with the ZACAT catalogue and CESSDA; also mentioned are the World Bank, Eurofond and the Interuniversity Consortium for Political and Social Research. Networks and organizations engaged in research in the field of education provide official information. Described here are Eurydice, IEA, OECD, Eurostat, the Statistical Office of the Republic of Slovenia, UNESCO and CEDEFOP. The quantity of available data is immense, but knowing where to look for the right information makes it easy to monitor a specific area of interest. When looking to back theoretical content with empirical data, this list can help find quality information quickly, since available data can be more representative in some situations and requires less time than carrying out your own survey.

Keywords: data sources; research; list of institutions, networks and data portals.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK