SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1073

FACEBOOK – OD KREPITVE KLJUČNIH KOMPETENC ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE DO EKOLOŠKEGA KOLEDARJA PROJEKTA COMENIUS NATURE

FACEBOOK-from strengthening of key competences for Lifelong Learning to Ecological Calendar Comenius Project NaTurE

mag. Selma Štular Mastnak
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Povzetek

V dvoletnem mednarodnem projektu Comenius NaTurE (Natural Treasures of Europe) smo se odločili, da bomo kot skupni produkt projekta izdelali ekološki koledar, ki ga bodo krasile fotografije posnete v različnih raziskovalnih področjih 11 sodelujočih partnerskih šol iz Evrope. Vsako fotografijo spremlja ekološko sporočilo. Fotografije so skupaj z ekološkimi sporočili prispevali dijaki, stari od 14-18 let. Izbor posamezne fotografije s spremnim sporočilom je bil določen z glasovanjem na socialnem omrežju Facebook, ki je med drugim omogočil večji socialni stik med vsemi udeleženci projekta ter krepitev ključnih kompetenc za vse življenje. V koledarju, ki je na voljo na spletni strani projekta www.natural-treasures.eu, smo želeli izpostaviti pomen ohranjanja naravnega okolja ter biotsko pestrost narave.

Ključne besede: projekt Comenius NaTurE, Facebook, ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, koledar, ekološko sporočilo.

Abstract

Within the two-year international Comenius project NaTurE (Natural Treasures of Europe), we decided on making an ecological calendar, illustrated with photographs from different areas of research, which were taken by the eleven participating European schools. Each photo is accompanied by an ecological message. Both photos and ecological messages were the result of good work done by students aged14-18 years. The selection was carried out on the social networking site Facebook, enabling and promoting social contacts among all the project participants as well as strengthening key competencies for Lifelong Learning. The calendar is available on the project website www.natural-treasures.eu. Our aim was to highlight the importance of preserving natural environment and biodiversity of nature.

Keywords: Comenius project NaTurE, Facebook, Key competences for Lifelong Learning, Calendar, Ecological message.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK