SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 1054

POUČEVANJE NEMŠČINE Z UPORABO TABLIČNEGA RAČUNALNIKA

Teaching German Language Using a Tablet Computer

Peter Zupan
Osnovna šola Toma Brejca Kamnik
 

Povzetek

Prispevek opisuje uporabo tabličnega računalnika (spleta, aplikacij in interaktivnih gradnikov e-učbenika) pri pouku nemškega jezika ob upoštevanju posodobljene Bloomove taksonomske lestvice po Andersonu in Krathwohlu. Učenci so z uporabo tabličnega računalnika usvajali znanje na nov, interaktiven način. Poleg usvajanja novih jezikovnih znanj so se učili tudi osnove digitalne pismenosti in metaučenja.
Preko ankete smo ugotovili, da učenci rajši rešujejo interaktivne vaje na tabličnem računalniku, kot naloge v delovnem zvezku. Učenci so nov način dela hitro usvojili. Programi, ki smo jih uporabili za izdelavo e-učbenika so bili dovolj intuitivni, da so učitelju brez programerskega predznanja omogočili preprosto in časovno učinkovito izdelavo e-učbenika. .

Ključne besede: tablični računalnik, nemščina, iPad, taksonomija.

Abstract

The paper focuses on the use of tablet computer (world wide web, applications and e-textbook widgets) in German language course while considering Anderson and Krathwohl's taxonomy. The students have acquired knowledge in a new, interactive way. Besides learning a foreign language, the pupils have also acquired the basics of digital literacy and metalearning.
The survey which was conveyed among 48 pupils showed that pupils prefer interactive exercises on tablet computers to those in paperback workbooks. Children adapted quickly to a new way of learning. The programs used for creation of interactive textbooks. are easy to use and intuitive enough to enable the teacher without programmer's knowledge a time-efficient and simple creation of e-textbooks.

Key words: tablet computer, German language, iPad, taxonomy.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK