SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 1016

IKT V VRTCU

ICT in kindergarten

Klavdija Hrastovec
Vrtec Črnuče

Povzetek

Med posameznimi izvajanji dejavnosti v skupini otrok, se nam je pogosto zgodilo, da smo potrebovali kakšne informacije ali odgovore, ki smo jih iskali v knjigah, revijah, vendar niso bili zadovoljivi. Postopoma sem začela otroke seznanjati z informacijami preko predstavitev, ob uporabi računalnika in interneta, kar je pri otroci vzbudilo veliko zanimanja. Otroke sem začela seznanjati z uporabo računalnika in interneta, kasneje pa tudi z uporabo digitalnih fotoaparatov. Postopoma smo začeli z izvajanjem projekta IKT v vrtcu.
Ob predhodno odkritem znanju in zanimanju otrok, so dejavnosti spoznavanja omenjenih tehnologij potekale nekoliko lažje. Otroci so si pomagali, se spodbujali in tako začenjali s samostojno uporabo računalnika, fotoaparata in interneta. Imeli smo tudi težave z opremo, ki je bila skromna in nekatera tudi že stara.
Čeprav so nekateri otroci že imeli izkušnje z uporabo omenjenih tehnologij, so se s samostojno uporabo računalnika, fotoaparata srečali prvič. Ob večkratnem ponavljanju dejavnosti smo postali veliko bolj samozavestni in seveda spretnejši.

Ključne besede: predšolski otrok, računalnik, fotoaparat, internet.

Abstract

During separate performing of activities in the group of children often happened to us, that we needed some information or answers, which we have searched for in the books, magazines and were not satisfactory. Progressively I have begun to acquaint children with information by presentations by using a computer and internet, both have caused a lot of interest at children. Like this, I have begun to acquaint children with the use of computer and internet, later on also with the use of digital cameras. Gradually we started by performing a project IKT in kindergarten.
Activities of comprehension of mentioned technologies went a little bit easier by the knowledge and interest of children discovered in advance. Children have helped each other, they have encouraged each other and in that way they begun to use alone the computer, internet and digital camera. We have had also some problems with equipment, which were moderate and some of it old. Although some children have already had experiences by using these technologies, some of them come across the use of computer and photo camera for the first time. By repeating the activities many times we have become much more self-confident and of course skilful.

Key words: preschool child, computer, photo camera, internet.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK