SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 988

PO SLEDEH PRIMERA UPORABE INTERAKTIVNE TABLE PRI POUKU ŠPORTNE VZGOJE V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

Following the example of interactive whiteboard use at physical education in the first trimester of the primary school

Gorazd Sotošek
Zavod RS za šolstvo

mag. Andreja Burger Muhič
Osnovna šola Drska

Povzetek

V prispevku je predstavljen kratek pregled razvoja in uporabe ter evalvacija didaktičnega gradiva za interaktivno tablo, ki je bilo pripravljeno za načrtovanje in izpeljavo razširjenega učnega programa športne vzgoje v prvem triletju osnovne šole - Zlati sonček.
Gradivo za prvi razred je nastajalo v šolskem letu 2010/11 in je bilo prvič predstavljeno na SirIKT-u 2011. V nadaljevanju je bilo predstavljeno na mnogih svetovanjih in seminarjih za interaktivno tablo in kasneje tudi dopolnjeno za potrebe izvajanja programa v drugem in tretjem razredu.
Mnogo učiteljev je na seminarjih in svetovanjih pokazalo interes, da bi popestrili pouk s tem gradivom, zato jim je bilo le-to posredovano. V prispevku so prikazani rezultati krajše raziskave, ki je bila narejena v letošnjem šolskem letu in je pokazala, kako so učitelji gradivo sprejeli, uporabili ali nadgradili.

Ključne besede: športna vzgoja, program Zlati sonček, interaktivna tabla, prvo triletje, razvoj gradiva.

Abstract

This paper presents a brief overview of the development and use as well as the evaluation of didactic material used with an interactive whiteboard. The material was prepared for the purpose of planning and carrying out an expanded curriculum of physical education in the first three years of primary school –  sports programme “Zlati sonček”.
Material for the first grade was produced in the school year 2010/11. It was presented for the first time at the SirlKT conference in 2011. In the following months and years presentations on the material took place in many guidance sessions and seminars on the interactive whiteboard. Later on, the material was updated for the needs of implementing the programme in the second and third grades of primary school.
Many teachers showed interest to use this material; therefore the material was provided for them. The article shows results of a short survey which has been carried out in this school year and it shows how the material was accepted and upgraded by the teachers.

Keywords: physical education, sports programme “Zlati sonček”, interactive whiteboard, first three years of primary school, development of materials.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK