SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 936

IZDELAVA DIGITALNEGA KOLAŽA S PROGRAMOM INKSCAPE PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE

Creating a Digital Collage Using Inkscape in Teaching Art

Nataša Himmelreich
OŠ Mokronog
 

Povzetek

Uporaba računalniškega orodja in vseh ostalih  pripomočkov IKT je v večini slovenskih osnovnih šolah velika stalnica in nujnost pri  podajanju in osvajanju (sprejemanju) znanja. Učitelji imamo  na voljo resnično veliko možnosti, ki jih lahko izkoristimo za motivacijo pri pouku, podajanju snovi ali vrednotenju znanja oziroma izdelkov učencev.
Pri pouku likovne vzgoje iščem možnosti zanimivejšega in atraktivnejšega dela. Učencem želim likovno vzgojo približati s tehnologijo ter računalniškimi orodji. Računalniška grafika je izredno zanimivo  in uporabno področje računalništva, ki se je z leti hitro razvijalo. Nudi  nam večje in širše možnosti  kreativnega pouka likovne vzgoje  v osnovni šoli. Menim, da je kreativnost učitelja  zelo pomembna, zato sem si tokrat izbrala program Inkscape. To je program za delo z vektorsko grafiko, ki ima obsežen meni orodij, s pomočjo katerih smo z učenci ustvarjali zanimive kompozicije s povezovanje predmetov geografija ter angleški, nemški, ruski in španski jezik (razglednice o slovenskih naravnih znamenitostih). Program ima slovenski meni. Učencem pa je dostopen tudi doma, saj je brezplačen.
Nastali so kolaži (razglednice), ki smo jih oblikovali pri predmetu likovna vzgoja, teoretični del pa so učenci sestavili pri pouku geografije. Zadnja faza medpredmetnega povezovanja je bila prevod besedila v štiri različne jezike. Tako so nastali kolaži (razglednice)  v  različnih jezikih, ki smo jih (bomo) uporabili v projektu e-Twining in Postcrossing.

Ključne besede: računalniška grafika, Inkscape, medpredmetno povezovanje, e-Twining, Postcrossing, kolaž, likovna vzgoja.

Abstract

Using computers and all other IKT applications has become routine and necessity in teaching in Slovene schools. There are a lot of possibilities for teachers to use it for motivation in teaching and evaluating pupils' knowlege or their work.
When teaching art I want to find out ways of making work more interesting and more attractive. Computer graphics is extremely interesting and usable field which quickly developed and offered  the possibility of improving the creativity in teaching the art in primary schools. The creativity of an art teacher is very important and that is the reason for presenting the Inkscape. It is a programme used in work with vector graphics having a large tools menu. Using them children created interesting compositions of pictures combining geography, English, German, Russian and Spanish (Slovene natural monuments). The programme has Slovene menu and it is free so pupils can use it at home too.
In art classes pupils created collages (postcards) and the theory was done at geography classes. In the last phase of multidisciplinary work text was translated into four languages (talented pupils). Thus the collages (postcards) in different languages were made later used in projects e-Twining and Postcrossing.

Keywords: Computer Graphics, Inkscape, Interdisciplinary Work, e-Twining, Postcrossing, Collage, Teaching Art in Primary School.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK