SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 909

ŠOLA PROGRAMIRANJA

Computer Programming School

Iztok Ostrožnik
Osnovna šola Ivana Kavčiča
 

Povzetek

Šola programiranja je didaktična spletna aplikacija za učenje programiranja. Nahaja se na spletnem naslovu sola-programiranja.osik.si. Trenutno sta na voljo aplikaciji za učenje programskega jezika HTML in HTML5. Učenja programiranja v teh dveh jezikih se lahko lotimo na različne načine.
•    S pisanjem tekstovnih ukazov: pisanje tekstovnih ukazov v programu Beležnica je suhoparno, zahtevno in časovno potratno. Uporabnik mora poznati vse ukaze, ki jih nato piše sam. Tudi izdelki so običajno zelo enostavni, osnovni, vendar se s pisanjem tekstovnih ukazov uporabnik nauči ukazov ter potrebnih konceptualnih znanj.
•    S kopiranjem že obstoječe programske kode: pri kopiranju programske kode ni stika s programiranjem. Učeči uporablja samo funkciji kopiraj in prilepi. V vsebino kopirane programske kode pa se ne poglobi, je ne bere, je ne razume.
•    Z uporabo namenskega programa za izdelovanje spletnih strani: z uporabo namenskih orodij za izdelovanje spletnih strani se v večini primerov programiranje sprevrže v urejanje besedila. Izdelki so običajno kvalitetnejši, sodobnejši, vendar uporabnik izgubi stik s programiranjem. Ne osvoji potrebnih konceptualnih znanj.
Namen didaktične spletne aplikacije Šola programiranja je združiti vse pozitivne lastnosti zgoraj omenjenih možnosti. Tako se uporabnik na prijazen, enostaven in časovno manj potraten način, nauči ustreznih ukazov ter potrebnih konceptualnih znanj.

Ključne besede: učenje programiranja, HTML, HTML5, spletna stran, Šola programiranja.

Abstract

Computer Programming School is a didactic web application to learn programming. It's located at sola-programiranja.osik.si. Currently available are applications to learn HTML and HTML5. There are different ways to help us learn how to programme in these two languages. Either by writing text commands, copying the existing code or by using a programme designed for making websites.
•    Writing text commands in programme Notepad is usually dull, demanding and time-consuming. Users have to know all the commands which they then write by themselves. Even the designs are usually very simple, basic. However, by writing text commands, users learn commands and gain the necessary conceptual knowledge.
•    When copying the software code, there isn't any contact with programming. Learners only use copy and paste functions. They don't submerge into the contents of the copied software code, they don't read it or understand it.
•    In most cases with the use of a programme designed for making websites programming turns into text editing. These designs are usually of a better quality, more modern but the user loses contact with programming. Users don't gain the necessary conceptual knowledge.
The purpose of Computer Programming School didactic web application is to combine all the positive traits of the above mentioned possibilities. That way users learn the computer commands and gain the necessary conceptual knowledge in a way that is less time-consuming, simple and friendly.

Keywords: learn programming, HTML, HTML5, website, Computer Programming School.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK