SIRikt 2013 > Prispevki > Plenarna_predavanja > 1P

Od ABC do LOL? Družbeni mediji – čudežno zdravilo ali muha enodnevnica?

From ABC to LOL? Social media - panacea or passing trend?

Dominic Graveson

Povzetek

Twitter, YouTube in številni novinci na področju družbenih medijev so za vedno spremenili naš svet. Ker je IKT postala del šolskega vsakdana in pri pouku že daje izmerljive rezultate, se lahko vprašamo, ali je naš naslednji smiselni korak vsesplošna raba družbenih medijev? Kako lahko učence in učitelje pripravimo, da bodo družbene medije uporabljali varno in osredotočeno? Ali jih lahko vključimo v nacionalni sistem izobraževanja? Kateri so ključni koraki priprave strategije o družbenih medijih za šole in izobraževalne zavode?

Abstract

Twitter, YouTube and a galaxy of new arrivals in the social media space have transformed the way our social world works forever. With ICT now firmly on the schools agenda and delivering real results in classrooms, is widespread use of social media a natural and beneficial next step? How do we prepare our pupils and teachers to use it safely and in a focussed way? Can it be integrated into a nationally accepted approach to education? What are the key steps in preparing a social media strategy for schools or educational institutes?

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK