SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 981

UPORABA MERILNIKA SILE PRI ANALIZI SKOKA PRI FIZIKI

Using force plate to analyze jump at physics

Sebastjan Zamuda, Peter Gabrovec
Gimnazija Bežigrad

Povzetek

Med novimi tehnologijami, ki jih uporabljamo v šoli, imajo pri naravoslovnih predmetih pomembno vlogo računalniško podprte meritve. Z Vernierovim merilnikom sile na plošči (angleško force plate) lahko preučujemo skok in druge pojave. Merilnik sile nam omogoča natančno merjenje tudi pri hitro spreminjajočih se silah. Opazujemo lahko silo na merilnik med skokom, določimo trajanje skoka in primerjamo silo ob trdem in mehkem doskoku. Z obdelavo podatkov lahko določimo rezultanto sil, sunek sile, hitrost ob odskoku, čas trajanja skoka in višino, ki jo dosežemo. Na ta način pouk popestrimo in dijakom nazorneje predstavimo fizikalne koncepte.

Ključne besede: skok, fizika, merilnik sile, Vernier, obdelava grafov.

Abstract

Among the new technologies that are used in school, computer based experiments play an important role at sciences. With Vernier’s force plate we can analyze jumps and other phenomena. Force plate can be used for accurate measurement of rapidly changing forces. We can observe force during the jump, determine duration of jump and compare forces during hard and soft landing. With processed data we can determine resultant force, impulse, maximum speed during the jump, duration of jump and height that is reached. Using the described approach we can make lessons more interesting and clearly present physical concepts to students.

Key words:
jump, physics, force plate, Vernier, graph analysis.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK