-
ČETRTEK, 16. 5. 2013
15.00

15.40
Pogled skozi nova okna

- Novosti najnovejšega operacijskega sistema Windows (Tadej Žlak)

DEMO CENTER s prikazom novodobnega delovnega mesta – virtulizacija izobraževalnega in delovnega okolja (D. Drofenik , A. Stare, M. Potočnik)

15.45

16.35

- Uporabniško okolje, prilagojeno dotiku (Miha Biruš)

DEMO CENTER s prikazom novodobnega delovnega mesta – virtulizacija izobraževalnega in delovnega okolja (D. Drofenik , A. Stare, M. Potočnik)

16.35

17.00
Odmor
17.00

17.40
Identiteta na zemlji in v oblaku

- Enotna digitalna identiteta (Tadej Žlak)

DEMO CENTER s prikazom novodobnega delovnega mesta – virtulizacija izobraževalnega in delovnega okolja (D. Drofenik , A. Stare, M. Potočnik)17.45

18.35
- Priložnosti sodobne pisarne v oblaku (Miha Biruš)DEMO CENTER s prikazom novodobnega delovnega mesta – virtulizacija izobraževalnega in delovnega okolja (D. Drofenik , A. Stare, M. Potočnik)

PETEK, 17. 5. 2013
13.30

14.20
Učinkovito upravljanje učilnice

- Učinkovit nadzor nad uporabo računalnikov (Elvis Guštin)

DEMO CENTER s prikazom novodobnega delovnega mesta – virtulizacija izobraževalnega in delovnega okolja (D. Drofenik , A. Stare, M. Potočnik)13.30

15.20
- Lahki odjemalci v osnovnošolski učilnici (Marko Sluga)

DEMO CENTER s prikazom novodobnega delovnega mesta – virtulizacija izobraževalnega in delovnega okolja (D. Drofenik , A. Stare, M. Potočnik)15.20

16.00
Odmor
16.00

16.45
Vremenska napoved

- Novosti v naslednji različici Office 365 (Oliver Zofic)

DEMO CENTER s prikazom novodobnega delovnega mesta – virtulizacija izobraževalnega in delovnega okolja (D. Drofenik , A. Stare, M. Potočnik)